Ter Beke Geconsolideerde resultaten over het eerste semester 2019

Ter Beke verbetert zijn resultaten in de eerste jaarhelft dankzij een forse organische groei en ondanks de sterk gestegen grondstofprijzen. In 2018 werden voor het eerst de cijfers van de in 2017 aangekochte bedrijven voor de volledige periode opgenomen in de resultatenrekening. Daarom zijn de resultaten van 2019 en 2018 vergelijkbaar. De belangrijkste feiten zijn: o De omzet stijgt fors, van 329,6 miljoen EUR naar 358,6 miljoen EUR, of een groei van 8,8%. o De EBIT verbetert van 5,7 miljoen EUR naar 9,4 miljoen EUR ondanks een sterke stijging van de grondstofprijzen (zie meer uitleg verder). o De schuldpositie is sinds eind 2018 met 12,8 miljoen EUR gedaald, indien de impact van IFRS 16 (11,6 miljoen EUR) wordt geneutraliseerd. Het verbeterde resultaat is de combinatie van: o Een verhoogde contributie dankzij de omzetstijging. o Een verlaagde overhead als resultaat van de maatregelen, die eind 2018 werden genomen. o Efficiëntieverbeteringen in verschillende fabrieken, waarvan onder andere deze die in 2018 geconfronteerd werd met opstartkosten van een belangrijk expansieproject. o Een verlaging van de niet onderliggende kosten (voorheen niet-recurrente kosten genoemd), die in 2018 vrij hoog waren onder andere door de sluiting van de fabriek in Zoetermeer.