Banimmo: Resultaten van het eerste halfjaar van het boekjaar 2019

Voorbereiding van de start van 3 nieuwe projecten: North Plaza 9 in de Noordwijk van Brussel, het nieuwe activiteitencentrum van ING in Louvain-La-Neuve en nieuwe kantoren op The Loop in Gent • Stabiele huurinkomsten van € 1,8 miljoen • Geconsolideerd netto resultaat (IFRS) laat een verlies zien van € 3,14 miljoen • Te verwachten resultaat 2019: verlies van € 3,30 miljoen, rekening houdend met potentiële verkopen • De waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt € 129,42 miljoen op een balanstotaal van € 140,1 miljoen • Door het afsluiten van 2 financieringen (een kredietlijn en een achtergestelde lening) met referentieaandeelhouder Patronale Life (totaal € 27,5 miljoen) beschikt de vennootschap over de nodige middelen om haar bouw- en ontwikkelingsprojecten te financieren • Laurent Calonne aangesteld als nieuwe CEO in mei 2019