Heijmans: 550 woningen in nieuwe onderscheidende woonwijk Almere

Heijmans ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Almere, beoogd belegger Syntrus Achmea en woningcorporatie De Alliantie de bijzondere woonwijk Europakwartier Oost (1.400 woningen). De wijk wordt in vier fases gerealiseerd, waarbij Heijmans circa 250 koopwoningen ontwikkelt en bouwt. Voor het project sloot Heijmans met de gemeente Almere een reserveringsovereenkomst. Ook sloten beide partijen een koopovereenkomst voor het ontwikkelen en realiseren van 300 vrije sector huurwoningen.

Het project dat onderdeel is van de grotere gebiedsontwikkeling Europakwartier, sluit aan op de ambitie van de gemeente om versnelling in de woningbouwproductie op gang te brengen. Met het project draagt Heijmans bij aan het creëren van een gezonde woon- en leefomgeving voor verschillende leeftijds- en doelgroepen. In het stedenbouwkundig plan is onder meer rekening gehouden met straten die verhoogd worden aangelegd, waardoor volwassen bomen kunnen groeien. In het project is ook veel aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving en binnentuinen.

Heijmans heeft uiteenlopende woningtypes ontwikkeld die qua indeling, niveauverschillen en architectuur van elkaar verschillen. Ook wordt de openbare ruimte zo ingericht dat er genoeg speelgelegenheid voor kinderen is, fietsers ruim baan krijgen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Naar verwachting start de bouw van fase 1 van het project eind 2020.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Voor meer informatie / niet voor publicatie:
Pers
Rik Hammer
Communicatie
+31 73 543 52 17
rhammer@heijmans.nl

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

Bijlage