Fluxys Belgium : resultaten eerste semester 2019

Gereglementeerde informatie: toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2019 en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium

  • De gereguleerde omzet stijgt naar € 260,0 miljoen (eerste semester 2018: € 250,1 miljoen)
  • Het nettoresultaat stijgt naar € 31,4 miljoen (eerste semester 2018: € 24,3 miljoen): uitbreidingsinvesteringen in LNG-terminalling doen het rendement toenemen, maar deze stijging wordt getemperd door de daling van de OLO-referentierentevoet
  • € 45,2 miljoen investeringen, voornamelijk voor de 5de opslagtank op LNG-terminal Zeebrugge
  • Recordactiviteit op LNG-terminal Zeebrugge en een nieuw langetermijncontract voor het lossen van LNG-schepen
  • Vervoerstarieven 2020-2023 dalen
  • Concrete stappen in de energietransitie: vandaag al resultaten met aardgas, tegelijk inzetten op groen gas
  • Doelstelling om eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen 2025: Fluxys Belgium schakelt over op groen gas voor gebouwenverwarming 

Klik op de link hieronder voor het volledige persbericht

Bijlage