ABN AMRO onderwerp van onderzoek door Openbaar Ministerie

ABN AMRO onderwerp van onderzoek door Openbaar Ministerie

Op woensdag 25 september 2019 heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie ABN AMRO geïnformeerd dat de bank het onderwerp is van een onderzoek met betrekking tot vereisten onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). ABN AMRO zal volledig meewerken aan het onderzoek.

ABN AMRO Press Office
Jeroen van Maarschalkerweerd
Hoofd Mediarelaties & PR
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Dies Donker
Hoofd Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

 

Bijlage