Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Gereglementeerde informatie, Leuven, 1 oktober 2019 (17.40 CEST)

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving op 26 en op 30 september 2019 gedateerde transparantiekennisgevingen, waaruit blijkt dat BlackRock., ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten, de laagste meldingsdrempel van 1% onderschreden heeft.

  • Uit de melding op 26 september bleek dat het aantal KBC Ancora-aandelen met stemrecht daalde tot 0,996%. De som van het aantal KBC Ancora-aandelen met stemrecht (0,996%) en equivalente financiële instrumenten (0,005%), waarbij stemrechten kunnen verworven worden bij uitoefening van het instrument, bleef evenwel nog boven de 1% drempel.
  • Uit de melding op 30 september bleek dat ook de som van het totaal aantal KBC Ancora-aandelen met stemrecht (0,991%) en equivalente financiële instrumenten (0,005%), waarbij stemrechten kunnen verworven worden bij uitoefening van het instrument, onder de minimum meldingsdrempel van 1% daalde.

Inhoud van de kennisgeving

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. Onderschrijding van de laagste drempel
Kennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personenBlackRock, Inc. / BlackRock (Netherlands) B.V. / BlackRock Advisors (UK) Limited / BlackRock Asset Management Canada Limited / BlackRock Fund Advisors / BlackRock Institutional Trust Company, National Association / BlackRock Investment Management (Australia) Limited / BlackRock Investment Management, LLC
Datum van drempeloverschrijding25 september 2019 en 27 september 2019
Overschreden drempel (in %)1% (naar beneden)
Voor KBC Ancora gelden naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan eveneens de statutaire drempels van 1% en 3%
Noemer78.301.314
Meldingsdatum30/9/2019   26/9/2019  Vorige
  A) Stemrechten775.688  780.023  784.152
(0,991%)  (0,996%)  (1,001%)
  B) Gelijkgestelde financiële instrumenten  3.564  3.919  9.804
(0,005%)  (0,005%)  (0,013%)
Totaal aantal stemrechten A) + B)779.252   783.942  793.956
% stemrechten aangehouden 0,995%   1,001%  1,014%
Keten van gecontroleerde ondernemingenBlackRock, Inc.
Trident Merger, LLC
BlackRock Investment Management, LLC

 

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
BlackRock Investment Management (Australia) Limited

 

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, National Association

 

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Fund Advisors

 

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Canada Holdings LP
BlackRock Canada Holdings ULC
BlackRock Asset Management Canada Limited

 

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Finance Europe Limited
BlackRock Advisors (UK) Limited

 

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Finance Europe Limited
BlackRock (Netherlands) B.V.

Varia

Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora www.kbcancora.be onder ‘aandeelhouderschap / transparantiemeldingen’.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail algemeen: mailbox@kbcancora.be

Bijlage