Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur van Fagron

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België) / Rotterdam (Nederland), 25 oktober 2019

Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur van Fagron

Fagron maakt vandaag bekend dat, na de succesvolle private plaatsing op 11 oktober 2019 van de resterende deelneming in Fagron door WPEF VI Holdco III BE B.V., gezamenlijk aangehouden door Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Baltisse NV, Holdco FV B.V. (vast vertegenwoordigd door Frank Vlayen), Matthias Geyssens, Judy Martins en Marc Janssens ontslag hebben genomen als niet-uitvoerende bestuurders van Fagron NV. Fagron is de vertegenwoordigers van Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Baltisse NV in het bestuur zeer erkentelijk voor hun inzet en actieve deelname aan de Raad van Bestuur en haar comités.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur van Fagron