Persbericht - Covestro genereert een sterke volumegroei in een aanhoudend uitdagende omgeving

In het derde kwartaal van 2019 kon Covestro in een aanhoudend uitdagende economische omgeving een kernvolumegroei van 5,3% realiseren ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Tegelijkertijd daalde de omzet van de Groep zoals verwacht met 14,6% tot 3,2 miljard euro als gevolg van de aanhoudend lagere verkoopprijzen. De EBITDA-prognose voor het kwartaal is uitgekomen op 425 miljoen euro, maar is als gevolg van negatieve prijseffecten met 50,5% gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het vorige jaar. De nettowinst daalde tot 147 miljoen euro (-70,4%), terwijl de vrije operationele kasstroom (FOCF) uitkwam op 243 miljoen euro (-58,0%). Dit was voornamelijk het gevolg van een lagere kasstroom uit operationele activiteiten en geplande investeringen.

"Nadat we in het tweede kwartaal een solide volumegroei genereerden, groeide de vraag in het derde kwartaal weer", aldus CEO Markus Steilemann. "Het economische klimaat blijft lastig, wat wij vooral in de automobielsector merken. Onze volumegroei geeft echter aan dat onze activiteiten goed gediversifieerd zijn over verschillende sectoren", zegt hij. De groei was voornamelijk te danken aan de bouw- en meubelindustrie en aan de elektrische en elektronische industrie.

Vooruitzichten voor het jaar bevestigd en bijgesteld binnen de bestaande prognose

Op basis van de resultaten na het derde kwartaal bevestigde CFO Thomas Toepfer de vooruitzichten voor het hele jaar. "Wij hebben er vertrouwen in dat wij de doelstellingen zullen halen die we voor het boekjaar hebben vooropgesteld ", benadrukt Toepfer. "De marges waren in hetzelfde kwartaal van vorig jaar nog ongewoon hoog, waardoor de omzet en winst duidelijk gedaald zijn tegenover dezelfde periode vorig jaar, maar tegelijk toch in lijn zijn met onze verwachtingen."

Na het derde kwartaal heeft de Groep de verwachtingen voor het boekjaar 2019 binnen de bestaande prognose bijgesteld: Covestro verwacht voor 2019 een kernvolumegroei van een klein ééncijferig percentage. De vrije operationele kasstroom (FOCF) van de Groep zal naar verwachting tussen 300 miljoen en 500 miljoen euro bedragen, met een winst op geïnvesteerd vermogen (ROCE) tussen 8% en 10%. De EBITDA voor het boekjaar wordt geraamd op 1570 tot 1650 miljoen euro.

Nieuw programma voor circulaire economie gelanceerd

Om ook op lange termijn succesvol te kunnen blijven met haar duurzame en innovatieve oplossingen, wil Covestro haar focus op de circulaire economie versterken. Covestro heeft daarom recent een strategisch programma gelanceerd om dit doel te bereiken. In het bijzonder in zijn productieprocessen streeft de Groep naar een zo groot mogelijk gebruik van grondstoffen uit duurzame bronnen, zoals plantaardig materiaal, afval en CO2. Daardoor zou het gebruik van fossiele grondstoffen zoals ruwe olie zoveel mogelijk moeten worden geëlimineerd. Daarenboven moeten gebruikte kunststoffen systematisch en zoveel mogelijk worden gerecycleerd.

Duurzaamheid en innovatie waren ook de sleutelwoorden op de K2019, 's werelds grootste kunststofbeurs in Düsseldorf. Covestro liet er talrijke verschillende producten en technologieën zien die oplossingen bieden voor urgente uitdagingen overal ter wereld. Zo presenteerde het bedrijf er bijvoorbeeld hightech materialen die koolstof als grondstof inzetten in milieuvriendelijker textiel, de prestaties van windturbines verbeteren en de verspreiding van de 5G-technologie versnellen. Derde kwartaal toont volumegroei in de segmenten polyurethanen en polycarbonaten

De kernvolumes bij het segment polyurethanen stegen met 5,1%. De toegenomen vraag in de meubelindustrie en in de elektrische en elektronische industrie (vooral bij huishoudelijke apparaten), alsook in de bouwsector, compenseerde ruimschoots de zwakkere vraag vanuit de automobielindustrie. De omzet in dit segment daalde echter met 20,1% tot 1478 miljoen euro door de lagere verkoopprijzen, die het gevolg zijn van de toegenomen concurrentiedruk. Deze ontwikkeling was ook zichtbaar bij de EBITDA, die naar 196 miljoen euro zakte (-54,6%).

De kernvolumes bij polycarbonaten stegen zelfs met 9,3% vergeleken met hetzelfde kwartaal van het vorig jaar. De elektrische en elektronische industrie en de bouwsector droegen het meest bij aan deze groei. De omzet in dit segment daalde met 13,2% tot 901 miljoen euro in het derde kwartaal van 2019. De EBITDA daalde met 58,1% tot 132 miljoen euro, vooral door de lagere verkoopprijzen. Het segment coatings, kleefstoffen, specialiteiten meldde een daling van de kernvolumes met 4,0% als gevolg van de zwakkere vraag naar coatinggrondstoffen uit alle belangrijke sectoren, en vooral dan uit de automobielsector. Daardoor ging de omzet met 3,0% omlaag naar 588 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2019 daalde de EBITDA met 11,9% tot 111 miljoen euro, wat toe te schrijven is aan dalende volumes en lagere marges.

Meer concurrentie en een nieuw prijsniveau in de eerste negen maanden van het jaar

Zoals verwacht, werden de eerste negen maanden gekenmerkt door toenemende concurrentie en een aangepast prijsniveau. De groei van het kernvolume bedroeg 1,5%. De omzet van de Groep daalde met 15,8% tot 9548 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van lagere verkoopprijzen. De EBITDA daalde met 54,4% tot 1326 miljoen euro. De netto-inkomsten bedroegen 515 miljoen euro (-70,5%). De vrije operationele kasstroom daalde met 143 miljoen euro (-89,1%).