Bekaert: Activiteitenverslag derde kwartaal 2019

Bekaert behaalt 2% geconsolideerde omzetgroei in de eerste 9 maanden van 2019

Omzet, trends en acties

Ondanks verslechterende marktomstandigheden behaalde Bekaert 2% geconsolideerde omzetgroei in de eerste negen maanden van 2019, evenredig gedreven door prijsmix en gunstige wisselkoersbewegingen.

De belangrijkste trends in de drie maanden van juli tot en met september 2019 waren:

  • Dalende grondstofprijzen die een lagere vraag naar staalproducten wereldwijd weerspiegelen
  • Zwakkere marktomstandigheden in China en India
  • Seizoensimpact in lijn met de verwachtingen

Bekaerts acties in het derde kwartaal hebben geleid tot:

  • Blijvende solide groei in onze bouw- en bandenmarkten
  • Sterke prijszetting en verbeterde businessmix bij Bridon-Bekaert Ropes Group
  • De uitvoering van het herstructureringsprogramma in België
  • Verdere kostenbesparingen en het plannen van bijkomende acties voor footprintoptimalisatie
  • Een significante daling van het werkkapitaal en de schuldgraad
  • De succesvolle uitgave van een obligatielening van € 200 miljoen met positieve impact op het looptijdprofiel van de schuld, het niveau van de brutoschuld en de intrestlasten

Vooruitzichten

Het businessklimaat vertoont in verschillende sectoren een neerwaartse trend als gevolg van meer gesloten markten en aanhoudende onzekerheid. Onze bandenmarkten hielden goed stand in de eerste negen maanden van 2019 maar zullen naar verwachting vertragen in het vierde kwartaal als gevolg van de gebruikelijke seizoenseffecten en – anticiperend op een blijvend zwak businessklimaat – voorraadafbouwacties doorheen de toeleveringsketen. We verwachten een verdere krimp in de staaldraadtoepassingsactiviteiten in het laatste kwartaal, vooral door de impact van sociale protesten in Latijns-Amerika, invoerrechten en een verdere economische vertraging wereldwijd. Behalve de gebruikelijke seizoensimpact voorzien we geen verzwakking in de bouwmarkten. We verwachten dat de businessomstandigheden voor Bridon-Bekaert Ropes Group uitdagend zullen blijven.

In dit scenario van economische vertraging en seizoenseffecten bij jaareinde blijft Bekaert acties implementeren om de externe tegenwind te compenseren. Deze acties zijn gericht op het managen van kost, prijszetting, mix en footprint en hebben als doel een geleidelijke verbetering van de onderliggende businessperformantie te bewerkstelligen.

We blijven ook het niveau van het werkkapitaal en de schuldpositie verbeteren en we zijn goed op weg om onze schuldgraad onder 2,5 te brengen bij jaareinde. Ondanks onze doeltreffende voorraadafbouwacties gaan we uit van aanzienlijke, negatieve non-cash voorraadwaarderingscorrecties bij jaareinde door de recente, sterker dan verwachte daling van de grondstoffenprijzen als gevolg van de algemene afkoeling van de economie. 

 

Bijlage