Fagron NV: Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1 , 9 oktober 2017

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van Evermore Global Advisors, LLC, ontvangen op 6 oktober 2017

  • Op 6 oktober 2017 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Evermore Global Advisors, een persoon die alleen kennis geeft, op 18 mei 2017 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • Op de datum van de kennisgeving bezit Evermore Global Advisors in totaal 2.203.472 stemrechten.
  • Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezit Evermore Global Advisors op de datum van de kennisgeving in totaal 3,07% van het totaal aantal stemrechten.
  • Evermore Global Advisors is geen gecontroleerde onderneming.
  • De kennisgeving van Evermore Global Advisors kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link .
1 Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.

Open onderstaande link voor het persbericht:
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fagron NV via GlobeNewswire

HUG#2140306