Kinepolis Group: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Gereglementeerd bericht

17 oktober 2017, 17u45

Op 13 oktober 2017 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BNP PARIBAS Asset Management SA waaruit blijkt dat, door verwerving van aandelen, BNP PARIBAS Asset Management SA de drempel van 5% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Kinepolis Group NV heeft bereikt.

De totale deelneming van door BNP PARIBAS Asset Management SA gecontroleerde ondernemingen bedraagt nu 5,00%.

De details van de kennisgeving zijn :

Datum kennisgeving:                12 oktober 2017

Transactiedatum:                    4 oktober 2017

Betrokken drempel:                 5%

Kennisgeving door:

BNP PARIBAS Asset Management SASA 47000 - 75318 Paris Cedex 09 - France

Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten:

A) Stemrechten Vorige
Kennisgeving
Na de transactie
 # stemrechten# stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effectenNiet verbonden aan effecten Verbonden aan
effecten
Niet verbonden aan effecten
BNP PARIBAS Asset
Management SA
0000,00%0,00%
BNP PARIBAS Asset
Management France SAS
205.071

 
349.13601,28%0,00%
BNP PARIBAS Asset Management UK Limited859.008763.10202,79%0,00%
CAMGESTION SA184.079256.73600,94%0,00%
BNP PARIBAS Asset
Management Belgium SA
115.967000,00%0,00%
THEAM SAS1.507000,00%0,00%
 

TOTAAL
   

1.368.974
 

0
 

5,00%
 

0,00%

B) Equivalente financiële instrumenten Na de transactie
Houders van equivalente financiële instrumentenAard financieel instrument Vervaldatum Uitoefenings-periode of datumAantal stemrechten die kunnen verworven worden als het instrument uitgeoefend wordt %
Stem-rechten
Afwikkeling
        
TOTAAL       0 0,00 %  

TOTAAL (A & B)  

 
Aantal
stemrechten
Percentage
stemrechten
   

 
 

1.368.974
 

5,00%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden, is opgenomen in voormelde kennisgeving die net als het gereglementeerd bericht consulteerbaar is op de website van Kinepolis Group via deze link .

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact
Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kinepolis Group via GlobeNewswire

HUG#2142434