Dexia : Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV

 

Gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 18 oktober 2017, 8u30

Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV

De raad van bestuur van Dexia NV, verenigd op 11 oktober 2017, heeft beslist om op 17 november 2017 een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, die zich moet uitspreken over een voorstel tot omzetting van haar preferente aandelen, waarop de Belgische en Franse Staat in 2012 hebben ingetekend [1] .

De buitengewone algemene vergadering van Dexia NV zal plaatsvinden op vrijdag 17 november 2017 om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel van Dexia , Marsveldplein 5 in 1050 Brussel. Het onthaal is voorzien vanaf 13.00 uur en de aandeelhouders kunnen zich laten registreren tussen 13.30 uur en 14 uur.

Als de buitengewone algemene vergadering op de eerste zitting niet geldig zou kunnen beraadslagen bij gebrek aan een quorum dat tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigt van elke categorie van aandelen, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan delibereren en besluiten, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal. Als een tweede buitengewone algemene vergadering zou moeten worden bijeengeroepen, zal deze plaatsvinden op donderdag 7 december 2017 vanaf 14u00, eveneens op de maatschappelijke zetel van Dexia .

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering met de agenda en voorstellen van besluit werd vandaag bekendgemaakt in de betrokken staatsbladen en in de Belgische en Luxemburgse pers.

Alle documenten betreffende de buitengewone algemene vergadering van Dexia NV zijn beschikbaar op de website van Dexia NV:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AGnov2017/Paginas/default.aspx , namelijk:

  • de oproepingsbrochure en het bijzonder verslag van de raad van bestuur,
  • de formulieren inzake deelname, stemming op afstand en volmacht.

Vragen met betrekking tot deze vergadering kunnen worden gericht aan de vennootschap op het e-mailadres: shareholder@dexia.com .

Perscontacten
Persdienst - Brussel
+32 2 213 57 39
Persdienst - Parijs
+33 1 58 58 58 49
Contact investeerders
Investor Relations - Parijs
+33 1 58 58 82 48
Investor Relations - Brussel
+32 2 213 57 66[1] Cf. Persbericht Dexia van 19 september 2017, beschikbaar op www.dexia.com
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Dexia via GlobeNewswire

HUG#2142587