Transparantieverklaring van Schroders, plc: Verkoop van aandelen met stemrecht

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Schroders plc op 19 oktober 2017 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 2 oktober 2017 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op dat ogenblik minder dan 3% van Umicore 's stemrechten bezat. De huidige deelneming en opsplitsing over de controleketen werd niet bekend gemaakt.

Dit persbericht is beschikbaar op onze website . De verklaring is hier beschikbaar.

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                          eva.behaeghe@umicore.com
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Umicore via GlobeNewswire

HUG#2143671