ABLYNX LEGT DE PRIJS VAST IN DE $200 MILJOEN IPO IN DE VERENIGDE STATEN

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

25 oktober 2017 - 2u Belgische tijd

GENT, België, 25 oktober 2017 - Ablynx NV [ Euronext Brussels: ABLX; OTC: ABYLY], een biofarmaceutische onderneming in laat stadium van klinische ontwikkeling, gebruikmakend van haar eigen Nanobody® platform voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor een brede waaier van therapeutische indicaties met een onbeantwoorde medische nood, deelde vandaag de prijszetting mee van haar initial public offering (IPO) in de Verenigde Staten met een totale bruto opbrengst van $200 miljoen van de verkoop van 11.430.000 gewone aandelen in de vorm van American Depository Shares ("ADSs") tegen een prijs van $17,50 per ADS, vóór aftrek van underwriters kortingen.

Ablynx heeft de underwriters gedurende de 30-dagen stabilisatie periode een optie toegekend om 1.714.500 bijkomende gewone aandelen te verwerven in de vorm van ADSs in het kader van de aanbieding, met een maximum van 15% van het totaal aantal ADSs die in het kader van de aanbieding werden geplaatst. Deze optie kan worden uitgeoefend tijdens een 30-dagen periode met ingang op 24 oktober 2017.

De verwezenlijking van de aanbieding zal naar verwachting plaatsvinden op 27 oktober 2017, onder voorbehoud van de gebruikelijke opschortende voorwaarden.

Elke ADS aangeboden geeft recht op één gewoon aandeel.

Ablynx ' gewone aandelen zijn momenteel genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool "ABLX". De start van de verhandeling van de ADSs  op NASDAQ Global Select Market wordt verwacht plaats te vinden op 25 oktober 2017 onder het symbool "ABLX".

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan en Jefferies treden op als joint book-running managers in het kader van de aanbieding. Baird, Bryan, Garnier & Co. en Ladenburg Thalmann treden op als co-managers in het kader van de aanbieding. J.P. Morgan treedt op als stabilisatie agent in naam van de underwriters.

Een registratieverklaring met betrekking tot de aanbieding en de omschrijving van de voorwaarden ervan werd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission van kracht verklaard op 24 oktober 2017.

De uit te geven effecten in de aanbieding zullen enkel worden aangeboden op basis van een prospectus. Zodra beschikbaar, kan een exemplaar van het finale prospectus worden verkregen via BofA Merrill Lynch te NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte North Carolina 28255-0001, t.a.v.: Prospectus Department, of per e-mail aan dg.prospectus_requests@baml.com; via J.P. Morgan, t.a.v.: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, of telefonisch op het nummer (866) 803-9204; of via Jefferies te 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022, t.a.v.: Equity Syndicate Prospectus Department, of per e-mail aan Prospectus_Department@Jefferies.com.

Dit persbericht houdt geen aanbieding tot verkoop in, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop van effecten en zal geen aanbieding, uitnodiging of verkoop inhouden in om het even welk rechtsgebied, waar dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand een registratie of kwalificatie overeenkomstig de wetgeving betreffende verhandeling van effecten van dat rechtsgebied.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat mededelingen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van het gebruik van toekomstgerichte terminologie, zoals de woorden 'meent', 'raamt', 'anticipeert', 'verwacht', 'neemt voor', 'kan', 'zal', 'zou' of gelijkaardige uitdrukkingen, en omvatten mededelingen die Ablynx maakt over de beoogde resultaten van haar strategie. Uit hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden in en lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen enige waarborg biedt van toekomstige prestaties. De eigenlijke resultaten van de vennootschap kunnen aanzienlijk verschillen van wat door de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. Ablynx gaat geen enkele verbintenis aan om updates van, of aanpassingen aan, toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk vereist zou zijn.

Belangrijke informatie

In deze mededeling is bepaalde informatie bekendgemaakt die voorwetenschap vormde vóór deze mededeling.
Geen openbare aanbieding werd of zal worden gedaan en er werden geen handelingen gesteld om, of die bedoeld zijn om, een openbare aanbieding toe te staan in enig land of rechtsgebied, anders dan de Verenigde Staten en Canada, waar dergelijke handelingen vereist zouden zijn, met inbegrip van de Europese Economische Ruimte. In de Europese Economische Ruimte, met betrekking tot enige lidstaat die Richtlijn 2003/71/EC, zoals gewijzigd (samen met alle toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in enige lidstaat, de "Prospectusrichtlijn"), is de verrichting waarnaar dit persbericht verwijst, enkel beschikbaar geweest voor en had enkel betrekking op gekwalificeerde beleggers in de zin van de Prospectusrichtlijn.

Daarnaast was de verrichting waarnaar dit persbericht verwijst, in het Verenigd Koninkrijk enkel beschikbaar voor, en had enkel betrekking op beleggingsprofessionals zoals bedoeld in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), gekwalificeerde beleggers onder artikel 49(2) (a) tot (d) van de Order en andere personen aan wie dit persbericht wettig kan worden meegedeeld (waarbij deze personen samen worden aangeduid als "relevante personen"). De effecten waar hierin naar werd verwezen was enkel beschikbaar voor, en enige uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op dergelijke effecten om ze te kopen of om ze op enige wijze te verwerven was enkel gebeurd aan, relevante personen. Enige persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen of zich beroepen op deze mededeling of op de inhoud ervan.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1da9c1e5-6f29-48e1-9e65-5a2edc828bfc