Juno Selection Fund behaalt in 2019 rendement van 33,8%

Het Juno Selection Fund heeft 2019 kunnen afsluiten met een sterke performance. Met een resultaat van +33,8% was het rendement het op één na hoogste in de twaalfjarige historie van het fonds. Opnieuw wist het Selection Fund Europese indices achter zich te laten: de EMIX Smaller European Companies Index (net) steeg gedurende het jaar met +28,6%. Ook de Nederlandse AEX-index (dividenden geherinvesteerd) had een lager rendement (+27,9%).

Nadat 2018 in mineur eindigde, was 2019 een goed jaar voor de markten. Frans Jurgens, directeur en medeoprichter van Juno: “Ondanks dat de sterke aandelenbeurzen anders doen vermoeden, ligt de onderliggende winstgroei van Europese bedrijven met nog geen 1%, nog steeds op een zeer laag niveau. Het is duidelijk dat beleggers niet instappen vanwege de sterke winstgroei van Europese bedrijven, maar dat ze de correctie van de laatste maanden van 2018 hebben aangegrepen om hun slecht renderende spaargeld aan het werk te zetten op de aandelenmarkten."

Juno’s investeringsstijl richt zich op de lange termijn. Deze ‘buy and hold’ strategie met een lage omloopsnelheid, is ook terug te zien in de namen in de portefeuille. Lennart Smits, directeur en medeoprichter van Juno: “Juno moet het hebben van ‘compounders’, bedrijven die jaar in jaar uit, op een voorspelbare wijze hun winst kunnen doen laten stijgen. Het is bemoedigend dat we verscheidene bedrijven al langer dan 10 jaar in onze portfolio hebben. Over die periode hebben we hun winsten zien groeien met gemiddeld 15% per jaar. Dat impliceert dat hun resultaten iedere vijf jaar verdubbelden." Het effect van die gezonde winstontwikkeling heeft Juno de afgelopen 10 jaar ook teruggezien in de koersappreciatie van haar investeringen en daardoor in de waardestijging van participaties in het Selection Fund. Hier is een gemiddeld koersrendement van +13,7% per jaar gerealiseerd de laatste 10 jaar.

Juno is optimistisch over de kansen die de markt biedt om aantrekkelijke (familie-)bedrijven te blijven vinden die met zeer sterke businessmodellen en sterk management in staat zijn om veel harder te groeien dan de gemiddelde winstgroei die Juno in Europa ziet. Juno is ervan overtuigd dat hun winstgroei zich ook zal blijven vertalen naar hogere beurskoersen voor die deelnemingen.

Over het Juno Selection Fund en Juno Investment Partners

Het Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen 250 miljoen en 4 miljard. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen voor opname in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld ruim meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald.

Het Juno Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment Partners beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno Investment Partners is tevens de beheerder van het Juno Continuation Fund dat op 1 februari 2020 wordt gelanceerd. Het Continuation Fund richt zich met eenzelfde investeringsstijl op beursgenoteerde (familie-)bedrijven met een beurswaarde die hoger ligt dan de focus van het Selection Fund (respectievelijk 4-20 miljard Euro, versus 250 miljoen-4 miljard Euro).