Wereldhave Belgium : Resultaten 2019

STERKE OPERATIONELE RESULTATEN EN CONSOLIDATIE VAN DE RETAIL PORTEFEUILLE

 

·Netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel € 5,92 (2018: € 5,74)
·Nettowaarde per aandeel € 88,27 (2018: € 89,97)
·EPRA bezettingsgraad 95,2% (2018: 96,2%)
·Schuldgraad 29,33% (2018: 29,68%)
·Bezoekersaantallen in de winkelcentra stegen significant met 4,95% in 2019 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (vergelijkbaar marktcijfers van -0,88%)
·Voorstel keuzedividend € 5,20 bruto - € 3,64 netto (2018: € 5,20 bruto - € 3,64 netto)
·Vooruitzicht van netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel tussen € 5,55 en € 5,65 voor het boekjaar 2020


Op dinsdag 11/02/2020 om 11:00 uur is een telefoonlijn geopend om deze resultaten te becommentariëren en om eventuele vragen te beantwoorden.


De toegangscodes worden hieronder weergegeven:

Access number: +32(0)27460055 or 080055746

Participant PIN : 23279819# 


Bijlage