Persbericht Fluxys Belgium – Gereglementeerde informatie: resultaten 2019

Overzicht jaarresultaten 2019

 • Omzet stijgt: € 531,0 miljoen (2018: €503,2 miljoen)
 • Nettoresultaat neemt toe: € 69,5 miljoen (2018: 54,5 miljoen)
 • Voorstel aan de algemene vergadering van 12 mei 2020:
  brutodividend van € 1,30 per aandeel (2018: € 1,26 per aandeel)
 • Investeringen in infrastructuur: € 91,3 miljoen, voornamelijk voor de bouw van de vijfde opslagtank op de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge
 • Vervoerstarieven 2020-2023 goedgekeurd: tarieven gedaald
 • LNG-terminal in Zeebrugge versterkt toekomstperspectieven
  • Recordtrafiek voor zowel grootschalig als kleinschalig LNG
  • Lossen van LNG-schepen: nieuw langetermijncontract tot 2044
  • Overslag tussen LNG-schepen: langetermijncontract tot eind 2039 van start gegaan
 • Concrete stappen in de energietransitie: volop inzetten op groen gas en vandaag al resultaten boeken met aardgas
 • Uitrol actieplan om de eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen 2025 

Klik op onderstaande link om het volledige persbericht te lezen

Bijlage