VGP NV : Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

2 november 2017, 18.00 CET, Diegem (België) - VGP NV heeft een op 31 oktober 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat (i) VM Invest NV, ingevolge de overdracht van 235.997 aandelen op 27 oktober 2017, nu nog 22,69% van de stemrechten van VGP NV bezit, en (ii) Bart Van Malderen, ingevolge de overdracht van 3.545.250 aandelen op 27 oktober 2017, nu rechtstreeks geen stemrechten meer bezit in VGP NV.

VM Invest NV, Bart Van Malderen en VGP MISV Comm. VA bezitten samen nu 27,69% van de stemrechten van VGP  NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 30% onderschreden.

De op 31 oktober 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving:

          Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
           

  • Kennisgeving door:

          Een moederonderneming of een controlerende persoon.

  • Kennisgevingsplichtige persoon:

          VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele

          Bart Van Malderen

           VGP MISV Comm. VA, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele

           

  • Transactiedatum:

27 oktober 2017.

  • Overschreden drempel:

30%.

  • Noemer:

18.583.050.

  • Details van de kennisgeving:
  Vorige kennisgeving Na de transactie
  Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten
VM Invest NV 4.451.668 4.215.671 22,69% 
Bart Van Malderen 3.545.250 0 0,00%
VGP MISV Comm. VA 929.153 929.153 5,00% 
Totaal 8.926.071 5.144.824 27,69%
  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

VM Invest NV wordt exclusief gecontroleerd door de heer Bart Van Malderen. De heer Bart van Malderen oefent als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA ook de exclusieve controle uit over VGP MISV Comm. VA.

Profiel

VGP (www.vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand logistiek vastgoed en bijbehorende kantoren, voor eigen rekening en voor rekening van haar VGP European Logistics joint venture (50:50 joint venture tussen Allianz Real Estate en VGP ) die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële huurcontracten. VGP beschikt over een 'in-house' team dat alle stappen beheert van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management.

VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague Stock Exchange

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aaae6d5-3911-4261-ad87-6244689beedb