Van Lanschot Kempen trading update: derde kwartaal 2017

  • Positief resultaat derde kwartaal
  • Client assets nemen toe tot € 75,8 miljard (H1 2017: € 72,0 miljard)
  • Stijging AuM naar € 64,1 miljard (H1 2017: € 60,1 miljard) door onder meer € 0,9 miljard netto-instroom
  • Participatiebedrijf opengesteld voor klanten en deels verzelfstandigd
  • Common Equity Tier I-ratioi op 19,3% 

        
's-Hertogenbosch, 3 november 2017

Van Lanschot Kempen publiceert vandaag de trading update over het derde kwartaal van dit jaar.

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: 'De uitvoering van Strategy 2020 verloopt voorspoedig en leidt tot positieve resultaten. Dit is terug te zien in de forse toename van de assets under management (AuM). Een andere mijlpaal betreft de voorgestelde kapitaalteruggave van € 1 per aandeel, die op 11 oktober door onze aandeelhouders is goedgekeurd. Conform planning werd in september de migratie van onze hypothekenadministratie naar Stater afgerond. Het positieve resultaat over het derde kwartaal wordt niet beïnvloed door materiële eenmalige posten.

Vandaag kondigen we de verzelfstandiging van Van Lanschot Participaties aan. Het participatiebedrijf wordt hiermee opengesteld voor derden, onder wie onze Private Banking-klanten. Van Lanschot Kempen blijft eigenaar van de bestaande portefeuille en wordt cornerstone investor met een minderheidsbelang in het nieuwe fonds, dat alle participaties zal omvatten die zijn gedaan vanaf 1 januari 2016 en alle toekomstige investeringen. Met deze stap komen we tegemoet aan de veelgehoorde wens van onze klanten om te investeren in private equity en willen we het participatiebedrijf optimaal positioneren voor verdere groei.

In het derde kwartaal zijn de client assets toegenomen tot € 75,8 miljard. Onze AuM stijgen tot € 64,1 miljard door netto-instroom, positieve koerseffecten en door de overname van de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland. De totale netto-instroom bij Private Banking, Evi en Asset Management bedraagt € 0,9 miljard.

Ondanks de gebruikelijke lagere beleggingsactiviteit van klanten in de zomermaanden is het positieve momentum binnen Private Banking nog steeds merkbaar, dat tot uiting komt in een netto-instroom van AuM. Private Banking verwelkomt momenteel de klanten en professionals van de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland.

Bij Evi lanceerden we de nieuwe marketingcampagne 'Iedereen verdient Evi', en werken we verder aan het verbeteren van het aanbod voor klanten van onze online beleggingscoach in Nederland en België.

Het derde kwartaal bij Asset Management stond in het teken van de migratie van nieuwe klanten, waaronder Stichting Pensioenfonds UWV met ingang van 1 oktober. Een nieuwe strategie werd toegevoegd aan het productaanbod: het Kempen (Lux) Euro High Yield Fund. Daarnaast is een kantoor in Parijs geopend voor het groeiende aantal institutionele klanten en onze groeiambities in Frankrijk.

Bij Merchant Banking versterken we onze researchafdeling met de komst van een aantal ervaren aandelenanalisten met focus op onze niches FI & FinTech, Local Alpha en Vastgoed. Het Life Sciences-team was in het afgelopen kwartaal betrokken bij kapitaalmarkttransacties van diverse klanten.

De fully loaded CET I-ratio[i] bedraagt 19,3%. Ook na de kapitaaluitkering van circa € 41 miljoen blijft deze ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 - 17%.'

FINANCIËLE AGENDA 2018
22 februari      Publicatie jaarcijfers 2017
25 april           Algemene Vergadering van Aandeelhouders
25 april           Publicatie trading update eerste kwartaal 2018
22 augustus   Publicatie halfjaarcijfers 2018                   

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam , is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot Kempen ten aanzien van, onder andere, inschattingen met betrekking tot (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden, (f) gedragingen van klanten, investeerders en/of wederpartijen, (g) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en (h) juridische en fiscale ontwikkelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Op de cijfers die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Dit document bevat voorwetenschap over Van Lanschot Kempen N.V. en/of F. van Lanschot Bankiers N.V. zoals bedoeld in artikel 7(1) tot en met (4) of EU Verordening 596/2014.
[i] Fully loaded, exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar.


Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82ecfab0-8c3d-4f5f-becc-431c112a5dcd