Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 6 april 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving 

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van Evermore Global Advisors, LLC, ontvangen op 2 april 2020

  • Op 2 april 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Evermore Global Advisors, LLC op 31 maart 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een persoon die alleen kennis geeft.
  • Op de datum van de kennisgeving bezit Evermore Global Advisors, LLC in totaal 2.160.726 stemrechten. Op basis van de noemer van 72.178.904 (totaal aantal stemrechten), bezit Evermore Global Advisors, LLC op de datum van de kennisgeving in totaal 2,99% van het totaal aantal stemrechten.
  • Evermore Global Advisors, LLC is geen gecontroleerde onderneming.
  • De kennisgeving van Evermore Global Advisors, LLC kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.  

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving