Banimmo: BIJEENROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders en de commissaris van de naamloze vennootschap Banimmo uit te nodigen tot de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, die zal gehouden worden op dinsdag 12 mei 2020 om 11:00 uur te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus wordt er aan de aandeelhouders gevraagd om niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen maar enkel door middel van een stemming op afstand per brief volgens procedure beschikbaar in de gepubliceerde oproeping en op de website www.banimmo.be.

Graag willen wij nog even herinneren aan volgende bepaling:
Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus is het iedere aandeelhouder met stemrecht enkel toegestaan om, mits naleving van de statuten, vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief door middel van het door de vennootschap opgesteld formulier. Dit formulier kan gedownload worden op de website van de vennootschap (www.banimmo.be). Er wordt geen rekening gehouden met de formulieren die niet uiterlijk op woensdag 6 mei 2020 door Euroclear Belgium of elektronisch op investorrelations@banimmo.be ontvangen werden.

Vanaf 10 april 2020 zijn alle documenten betreffende deze algemene vergadering beschikbaar op de website www.banimmo.be onder de rubriek ‘Investeerders - Algemene vergaderingen’.

Voor meer informatie, contacteer:

Banimmo SA                 Laurent Calonne                        Werner Van Walle
Bischoffsheimlaan 33      CEO                                          Voorzitter van de Raad van Bestuur
B-1000 Brussel               laurent.calonne@banimmo.be    Werner.VanWalle@patronale-life.be
T +32 2 710 53 11

Dit persbericht is beschikbaar op de website van de vennootschap www.banimmo.be

Over Banimmo
Banimmo positioneert zich als een belangrijke speler voor het omvormen van tertiaire vastgoedactiva alsook voor de bouw van build-to-suit gebouwen die beantwoorden aan de vereisten en strikte criteria van investeerders voor eigen gebruik en huurders.
De huidige vastgoedportefeuille omvat 38.459 m² aan verhuurde gebouwen en een reserve van ca. 281.000 m² aan ontwikkelingspotentieel.

Bijlage