Persbericht - Covestro past de financiële vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 aan

Covestro past de financiële vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 aan, ten gevolge van de effecten van de Coronapandemie en na het bereiken van de EBITDA-doelstelling in het eerste kwartaal van 2020.

Covestro heeft met een crisisplan actief gereageerd op de wereldwijde verspreiding van de coronapandemie en heeft ook de bedrijfsvoering aangepast aan de huidige ontwikkelingen. De Raad van Bestuur heeft vroegtijdig en resoluut maatregelen genomen om het bedrijf aan te passen aan de huidige omstandigheden, om zo de gezondheid van alle Covestro-medewerkers te beschermen, om klanten te kunnen blijven bevoorraden en om de sterke liquiditeitspositie van het bedrijf veilig te stellen.

Als gevolg van de coronapandemie en het steeds slechter wordende ondernemingsklimaat, kunnen de vooropgestelde prognoses echter niet worden gehandhaafd. De Raad van Bestuur past daarom de financiële vooruitzichten van de Groep voor 2020 als volgt aan:

  • De kernvolumegroei wordt in 2020 verwacht negatief te zijn ten opzichte van 2019 (voorheen: een positief, laag ééncijferig percentage). De voorlopige kernvolumegroei in het eerste kwartaal van 2020 bedroeg -4,1%.
  • De EBITDA zal in 2020 naar verwachting tussen 700 miljoen euro en 1.200 miljoen euro bedragen (voorheen: tussen 1.000 miljoen en 1.500 miljoen euro). Deze aanpassing is voornamelijk het gevolg van dalende kernvolumes.
  • De vrije operationele kasstroom (FOCF) wordt in 2020 verwacht tussen -200 miljoen en 300 miljoen euro te liggen (voorheen tussen 0 miljoen en 400 miljoen euro).
  • In 2020 wordt het rendement op het geïnvesteerd vermogen (ROCE) geraamd op -1% tot 4% (voorheen: tussen 2% en 7%).
  • De Groep Covestro publiceert een voorlopig EBITDA van 254 miljoen euro voor het eerste kwartaal van 2020. Dit voorlopige resultaat ligt binnen de gepubliceerde bandbreedte van 200 tot 280 miljoen euro. De gedetailleerde resultaten voor het eerste kwartaal van 2020 worden op 29 april 2020 gepubliceerd.
  • De Raad van Bestuur verhoogt de doelstelling voor kostenbesparingen op korte termijn tot meer dan 300 miljoen euro in het jaar 2020 (voorheen: 200 miljoen euro), bovenop het lopende herstructureringsprogramma "Perspective", dat naar verwachting in het jaar 2020 een besparing van 100 miljoen euro zal opleveren.
  • De kapitaaluitgaven (CAPEX) worden gereduceerd met ongeveer 200 miljoen euro en zullen voor het begrotingsjaar 2020 naar verwachting ongeveer 700 miljoen euro bedragen (voorheen: 900 miljoen euro).
  • Covestro blijft een sterke balans houden en heeft aanzienlijke bronnen van liquiditeit. Deze omvatten momenteel ongeveer 1,2 miljard euro aan geldmiddelen of kasequivalenten en een niet-opgenomen doorlopende kredietfaciliteit (RCF) van 2,5 miljard euro.

    Deze update houdt rekening met de negatieve gevolgen van de coronapandemie zoals die op 15 april 2020 wordt ingeschat, en gaat uit van een herstel vanaf het derde kwartaal van 2020. Mocht de pandemie nog evolueren, dan kunnen verdere actualiseringen van deze financiële verwachtingen noodzakelijk zijn.