Trading update 31 maart 2020

STERKE OPERATIONELE RESULTATEN VAN DE RETAIL PORTEFEUILLE VÓÓR DE UITBRAAK VAN DE COVOD-19 CRISIS

  • Daling van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel naar € 1,21 (31 maart 2019: € 1,53), voornamelijk vanwege Covid-19 impact;
     
  • Intrinsieke waarde per aandeel van € 88,76 op 31 maart 2020 (31 december 2019: € 88,27);
     
  • Totale waarde portefeuille vastgoedbeleggingen van € 958,9 mln (31 december 2019: € 961.3 mln).

                   

                   

Bijlage