Umicore - Transparantieverklaringen van BlackRock, Inc.

 1. Transparantieverklaring van 22 april 2020

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 22 april 2020 Umicore te kennen gegeven dat zij op 21 april 2020 de statutaire drempel van 5% heeft onderschreden.

In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,00% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 22 april 2020
 • Datum van drempelonderschrijding: 21 april 2020
 • Onderschreden drempel van directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten: 5%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:
 1. Stemrechten
  Vorige kennisgeving Na de transactie
Stemgerechtigde # stemrechten # stemrechten % stemrechten
BlackRock, Inc. 0 0 0,00%
BlackRock (Netherlands) B.V. 30.794 30.794 0,01%
BlackRock (Singapore) Limited 3.774 3.774 0,00%
BlackRock Advisors (UK) Limited 902.040 940.864 0,38%
BlackRock Advisors, LLC 278.277 278.277 0,11%
BlackRock Asset Management Canada Limited 140.339 140.339 0,06%
BlackRock Asset Management Deutschland AG 297.246 301.836 0,12%
BlackRock Asset Management North Asia Limited 1.619 1.619 0,00%
BlackRock Financial Management, Inc. 17.610 17.610 0,01%
BlackRock Fund Advisors 2.668.631 2.663.155 1,08%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 2.830.597 2.831.758 1,15%
BlackRock International Limited 86.199 86.199 0,03%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 86.040 86.040 0,03%
BlackRock Investment Management (UK) Limited 2.010.112 1.882.307 0,76%
BlackRock Investment Management, LLC 313.308 313.890 0,13%
BlackRock Japan Co., Ltd. 91.975 32.697 0,01%
Subtotaal 9.758.561 9.611.159 3,90%
 1. Gelijkgestelde financiële instrumenten
Stemgerechtigde Type financieel instrument # stemrechten verbonden aan effecten % stemrechten Afwikkeling
BlackRock Advisors (UK) Limited Uitgeleende effecten 835.790 0,34% Fysieke afwikkeling
BlackRock Investment Management (UK) Limited Uitgeleende effecten 1.721.234 0,70% Fysieke afwikkeling
BlackRock Investment Management, LLC Uitgeleende effecten 8.106 0,00% Fysieke afwikkeling
BlackRock Japan Co., Ltd. Uitgeleende effecten 110.585 0,04% Fysieke afwikkeling
BlackRock Advisors, LLC “contract for difference” 935 0,00% cash
BlackRock Institutional Trust Company, National Association “contract for difference” 23.964 0,01% cash
BlackRock Investment Management (UK) Limited “contract for difference” 1.441 0,00% cash
Subtotaal   2.702.055 1,10%  
 1. Totaal A & B
  # stemrechten % stemrechten
TOTAAL 12.313.214 5,00%

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.


 1. Transparantieverklaring van 21 april 2020

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 21 april 2020 Umicore te kennen gegeven dat zij op 20 april 2020 de statutaire drempel van 5% heeft overschreden.

In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,00% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 21 april 2020
 • Datum van drempelonderschrijding: 20 april 2020
 • Overschreden drempel van directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten: 5%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:
 1. Stemrechten
  Vorige kennisgeving Na de transactie
Stemgerechtigde # stemrechten # stemrechten % stemrechten
BlackRock, Inc. 0 0 0,00%
BlackRock (Netherlands) B.V. 30.794 30.794 0,01%
BlackRock (Singapore) Limited 3.774 3.774 0,00%
BlackRock Advisors (UK) Limited 713.294 902.040 0,37%
BlackRock Advisors, LLC 278.277 278.277 0,11%
BlackRock Asset Management Canada Limited 140.339 140.339 0,06%
BlackRock Asset Management Deutschland AG 297.246 297.246 0,12%
BlackRock Asset Management North Asia Limited 1.619 1.619 0,00%
BlackRock Financial Management, Inc. 17.610 17.610 0,01%
BlackRock Fund Advisors 2.676.743 2.668.631 1,08%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 2.823.211 2.830.597 1,15%
BlackRock International Limited 86.199 86.199 0,03%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 86.040 86.040 0,03%
BlackRock Investment Management (UK) Limited 2.106.866 2.010.112 0,82%
BlackRock Investment Management, LLC 312.548 313.308 0,13%
BlackRock Japan Co., Ltd. 32.697 91.975 0,04%
Subtotaal 9.607.257 9.758.561 3,96%
 1. Gelijkgestelde financiële instrumenten
Stemgerechtigde Type financieel instrument # stemrechten verbonden aan effecten % stemrechten Afwikkeling
BlackRock Advisors (UK) Limited Uitgeleende effecten 828.611 0,34% Fysieke afwikkeling
BlackRock Investment Management (UK) Limited Uitgeleende effecten 1.593.429 0,65% Fysieke afwikkeling
BlackRock Investment Management, LLC Uitgeleende effecten 8.106 0,00% Fysieke afwikkeling
BlackRock Japan Co., Ltd. Uitgeleende effecten 110.585 0,04% Fysieke afwikkeling
BlackRock Advisors, LLC “contract for difference” 375 0,00% cash
BlackRock Institutional Trust Company, National Association “contract for difference” 24.438 0,01% cash
BlackRock Investment Management (UK) Limited “contract for difference” 1.393 0,00% cash
Subtotaal   2.566.937 1,04%  
 1. Totaal A & B
  # stemrechten % stemrechten
TOTAAL 12.325.498 5,00%

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.


 1. Transparantieverklaring van 20 april 2020

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 20 april 2020 Umicore te kennen gegeven dat zij op 17 april 2020 de statutaire drempel van 5% heeft onderschreden.

In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 4,96% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 20 april 2020
 • Datum van drempelonderschrijding: 17 april 2020
 • Onderschreden drempel van directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten: 5%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:
 1. Stemrechten
  Vorige kennisgeving Na de transactie
Stemgerechtigde # stemrechten # stemrechten % stemrechten
BlackRock, Inc. 0 0 0,00%
BlackRock (Netherlands) B.V. 30.794 30.794 0,01%
BlackRock (Singapore) Limited 3.774 3.774 0,00%
BlackRock Advisors (UK) Limited 1.100.032 713.294 0,29%
BlackRock Advisors, LLC 269.732 278.277 0,11%
BlackRock Asset Management Canada Limited 139.227 140.339 0,06%
BlackRock Asset Management Deutschland AG 300.476 297.246 0,12%
BlackRock Asset Management North Asia Limited 1.619 1.619 0,00%
BlackRock Financial Management, Inc. 14.714 17.610 0,01%
BlackRock Fund Advisors 2.657.052 2.676.743 1,09%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 2.759.910 2.823.211 1,15%
BlackRock International Limited 86.199 86.199 0,03%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 85.774 86.040 0,03%
BlackRock Investment Management (UK) Limited 1.770.316 2.106.866 0,86%
BlackRock Investment Management, LLC 439.069 312.548 0,13%
BlackRock Japan Co., Ltd. 32.697 32.697 0,01%
Subtotaal 9.691.385 9.607.257 3,90%
 1. Gelijkgestelde financiële instrumenten
Stemgerechtigde Type financieel instrument # stemrechten verbonden aan effecten % stemrechten Afwikkeling
BlackRock Advisors (UK) Limited Uitgeleende effecten 870.405 0,35% Fysieke afwikkeling
BlackRock Investment Management (UK) Limited Uitgeleende effecten 1.593.429 0,65% Fysieke afwikkeling
BlackRock Investment Management, LLC Uitgeleende effecten 8.106 0,00% Fysieke afwikkeling
BlackRock Japan Co., Ltd. Uitgeleende effecten 110.585 0,04% Fysieke afwikkeling
BlackRock Advisors, LLC “contract for difference” 375 0,00% cash
BlackRock Institutional Trust Company, National Association “contract for difference” 25,236 0,01% cash
BlackRock Investment Management (UK) Limited “contract for difference” 1.393 0,00% cash
Subtotaal   2.609.529 1,06%  
 1. Totaal A & B
  # stemrechten % stemrechten
TOTAAL 12.216.786 4,96%

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

De verklaring is hier beschikbaar.


Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                         eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                                             +32 2 227 74 34                       aurelie.bultynck@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5 miljard) en stelt iets meer dan 11.152 mensen in dienst.