Kiadis Pharma maakt donderdag 30 april 2020 de jaarcijfers bekend over het jaar eindigend op 31 december 2019

                                Kiadis Pharma maakt donderdag 30 april 2020 de jaarcijfers bekend over het jaar eindigend op 31 december 2019

Amsterdam, 28 april 2020 – Kiadis Pharma N.V. (“Kiadis”, “Kiadis Pharma” of de “Onderneming”) (Euronext Amsterdam en Brussel: KDS), een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase, zal op donderdag 30 april 2020 om 17.30 uur CEST de jaarresultaten over het jaar eindigend op 31 december 2019 bekendmaken. Het Kiadis management zal op donderdag 30 april 2020 om 18.00 uur CEST / 12.00 uur EDT ook een telefonische toelichting geven voor analisten en beleggers.

Telefonische toelichting en presentatie
Om deel te nemen aan de telefonische toelichting, kunt u tien minuten voor aanvang één van de volgende nummers te bellen:
Nederland, Amsterdam: +31 (0) 207956614
Standaard Internationaal: +44 (0) 2071 928338
VK, Londen: +44 (0) 8444819752
VS, New York: +16467413167
VS, toll free: 18778709135

Event Plus Passcode: 4968027

Een live audiowebcast van de conferentie is toegankelijk via de website van Kiadis Pharma onder de tab “Events and Presentations”, https://ir.kiadis.com/events-and-presentations of via https://edge.media-server.com/mmc/p/6ctgdx37.

Voor meer informatie:

Kiadis Pharma:
Maryann Cimino, Sr. Manager, Corporate Affairs
Tel: +1 (617) 710-7305
m.cimino@kiadis.com

 
Optimum Strategic Communications:
Mary Clark, Supriya Mathur, Hollie Vile
Tel: +44 203 950 9144
David Brilleslijper (Amsterdam)
Tel: +31 610 942 514
kiadis@optimumcomms.com

Over Kiadis Pharma
Kiadis Pharma is opgericht in 1997 en bouwt een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf met een focus op de ontwikkeling van innovatieve therapieën voor patiënten met levensbedreigende ziekten. Met het hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland, en kantoren en activiteiten in de Verenigde Staten, herontdekt Kiadis de geneeskunde door gebruik te maken van de natuurlijke krachten van de mens en ons collectieve immuunsysteem om de beste cellen te vinden die genezing kunnen brengen.

Kiadis Pharma is sinds 2 juli 2015 genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam en Euronext Brussel onder het symbool KDS. Lees meer (in het Engels) op www.kiadis.com.

Dit persbericht vormt een vertaling van het gelijktijdig gepubliceerde Engelstalige persbericht. Bij eventuele verschillen is de tekst van het Engelstalige persbericht altijd bepalend.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen, overtuigingen en meningen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met de huidige verwachtingen en projecties van Kiadis Pharma of, in voorkomend geval, weerspiegelingen van de functionarissen van Kiadis Pharma over toekomstige gebeurtenissen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal bekende en onbekende risico's, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties, prestaties of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke door de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt, voorzien of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële gevolgen van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen ongunstig beïnvloeden. Een veelheid van factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, de regelgeving, de concurrentie en de technologie, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke gebeurtenissen, prestaties, verwezenlijkingen of resultaten aanzienlijk verschillen van enige verwachte of geïmpliceerde ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden moeten niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen worden voortgezet. Bijgevolg wijst Kiadis Pharma uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om enige update of herziening van enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken als gevolg van enige verandering in verwachtingen of projecties, of enige verandering in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch Kiadis Pharma, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch een van haar dochterondernemingen of haar functionarissen of werknemers garanderen dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het daadwerkelijk optreden van de verwachte of impliciete ontwikkelingen. U moet niet te veel vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen spreken vanaf de datum van deze persmededeling.