Klusbedrijven bouwen door

Uit onderzoek van Bouwmaat onder klusbedrijven blijkt dat deze ondanks de Corona maatregelen nog ruim voldoende werk hebben. Ook de komende maanden ziet het er nog goed uit voor de meeste bedrijven. Om hun werk mogelijk te maken worden wel maatregelen genomen. 1.5 meter afstand tot elkaar, niet in dezelfde ruimte werken als de opdrachtgever en voldoende desinfecteren zijn de standaard geworden.

82% van de klusbedrijven heeft nog voldoende werk

Van de 330 respondenten geeft 82% aan nog voldoende werk te hebben. Ook voor de komende 3 maanden verwacht ruim driekwart van de vakmannen voldoende werk te blijven houden. “In onze vestigingen zien wij ook dat klanten ons gewoon weten te vinden. Onze klanten werken met name voor consumenten thuis. Dit deel van de bouw draait gewoon door, mensen blijven hun woning verbeteren. Wel horen wij van klanten dat ze hun aankopen het liefste op één plek doen en spreiding van aankopen proberen te verminderen” Aldus Nick Vieberink, Manager Marketing & E-commerce bij Bouwmaat.

Maatregelen zorgen voor veilig werken

Het overgrote deel van de vakmannen houdt zich aan het door de branche opgestelde protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit protocol biedt duidelijkheid aan vakmensen en hun opdrachtgevers. Uit het onderzoek blijkt dat 92% van de vakmensen maatregelen neemt om veilig te werken. Afstand houden tot de opdrachtgever en tot collega’s is hierbij de belangrijkste maatregel.