Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Kinepolis Group NV
Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

30 april 2020, 17u45

Op 27 april 2020 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BlackRock, Inc. waaruit blijkt dat deze, door een overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, 2,98% van de stemrechten van de vennootschap houdt en dat aldus de drempel van 3% onderschreden werd.

Rekening houdende met de gelijkgestelde financiële instrumenten bedragen de stemrechten 3,05%.

De kennisgeving, op datum van 27 april 2020, bevat volgende informatie:

Kennisgeving door:                    Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige

personen:                                 BlackRock, Inc.

                                               BlackRock (Netherlands) B.V.

                                               BlackRock Advisors (UK) Limited

                                               BlackRock Asset Management Canada Limited

                                               BlackRock Fund Advisors

                                               BlackRock Institutional Trust Company, National Association

                                               BlackRock International Limited

                                               BlackRock Investment Management (Australia) Limited

                                               BlackRock Investment Management (UK) Limited

Transactiedatum:                      24 april 2020

Betrokken drempel:                  3%

Noemer:                                   27 365 197

Details notificatie:

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stem-rechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan 
effecten
Los van de
effecten
Verbonden aan effecten Los van de effecten
BlackRock, Inc. 0 0   0,00%  
BlackRock (Netherlands) B.V. 2 056 2 056   0,01%  
BlackRock Advisors (UK) Limited 24 764 9 903   0,04%  
BlackRock Asset Management Canada Limited 1 483 0   0,00%  
BlackRock Fund Advisors 128 503 186 870   0,68%  
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 76 243 96 872   0,35%  
BlackRock International Limited 55 970 27 558   0,10%  
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 124 124   0,00%  
BlackRock Investment Management (UK) Limited 668 190 490 971   1,79%  
Subtotaal 957 333 814 354   2,98%  
  TOTAAL 814 354 0 2,98% 0,00%


B) Gelijkgestelde financiële
instrumenten 

 
Na de transactie  
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument Verval
datum


 

 

 
Uitoefeningstermijn of -datum

 

 
# stemrechten die
kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument
% stem-rechten Afwikkeling
BlackRock Advisors (UK) Limited Uitgeleende
effecten
    18 099 0,07% Fysiek
BlackRock Asset Management Canada Limited Uitgeleende
effecten
    2 977 0,01% Fysiek
TOTAAL 21 076 0,08%  

  TOTAAL (A & B)
# stemrechten % stemrechten
  835 430 3,05%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk werd gehouden, alsook de voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te consulteren op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com