Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 4 mei 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Norges Bank.

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 29 april 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 28 april 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
28 april 2020    
Stemrechten 2.109.055 2,92%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 61.425 0,09%
Totaal aantal stemrechten 2.170.480 3,01%
  • Op 1 mei 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 29 april 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
29 april 2020    
Stemrechten 2.080.571 2,88%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 69.862 0,10%
Totaal aantal stemrechten 2.150.433 2,98%
  •  De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht: 
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen