Corbion publiceert agenda voor virtuele AvA

Corbion heeft de agenda gepubliceerd voor de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), die op 29 juni 2020 wordt gehouden.

In verband met de COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de deelnemers van de vergadering, heeft Corbion besloten dat het een volledig virtuele vergadering zal zijn. Dit betekent dat aandeelhouders kunnen deelnemen aan de AvA via een webcast en vragen kunnen indienen tot 72 uur voor aanvang van de AvA. Nadere details staan vermeld in de convocatie voor de AvA.

De integrale AvA-agenda, inclusief toelichting bij de agendapunten, is beschikbaar op de website van Corbion onder Investor Relations --> Shareholder information --> Shareholder meetings.

Bijlage