Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 22 mei 2020 

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen 

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Norges Bank.

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 19 mei 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 18 mei 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
18 mei 2020    
Stemrechten 2.304.161 3,19%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)    
Totaal aantal stemrechten 2.304.161 3,19%
  • Op 21 mei 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 20 mei 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. 
20 mei 2020    
Stemrechten 2.139.519 2,96%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)    
Totaal aantal stemrechten 2.139.519 2,96%
  • De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen