Bekaert: Activiteitenverslag derde kwartaal 2017

Bekaert realiseert 11% omzetgroei 

Omzet  

Bekaert behaalde een geconsolideerde omzet van € 3 073 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, een stijging van 11% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De geconsolideerde omzetgroei weerspiegelde een organische omzetstijging (+7,5%), het netto-effect van fusies, overnames en desinvesteringen (+3,7%) en beperkte wisselkoersschommelingen (+0,3%). De organische groei werd gestuwd door hogere verkoopvolumes (+2,5%) en het gezamenlijke effect van gestegen walsdraadprijzen en prijsmix (+5%).

Vooruitzichten

Marktontwikkelingen

Bekaert tekende een solide onderliggende volumegroei op in de eerste negen maanden van het jaar, vooral in de automobielmarkten en de bouwsector. We verwachten een aanhoudend sterke vraag in deze sectoren, hoewel we rekening houden met de gebruikelijke seizoenseffecten bij jaareinde. 

De olieprijzen zijn traag maar gestaag gestegen in de afgelopen 6 maanden. Indien deze trend aanhoudt, bestaat de mogelijkheid dat er in de nabije toekomst opnieuw investeringsactiviteit plaatsvindt in deze sector. Dat zou opportuniteiten creëren voor zowel Bekaerts profieldraden voor flexibele pijpleidingen als voor de Bridon- Bekaert Ropes Group waar het geplande herstel van de kabelactiviteiten langer duurt dan verwacht.

We zien weinig tekenen van heropleving in Latijns-Amerika en de onzekerheid in de VS creëert een alsmaar moeilijker economisch klimaat. 

In de markt van de zonne-energie veroorzaakt de technologie-shift naar zaagdraadoplossingen van een nieuwe generatie een snel afnemende vraag voor onze loose abrasive zaagdraadproducten.

In nagenoeg al onze activiteiten is het uiterst moeilijk om de stijgende grondstofprijzen te verrekenen aan onze klanten. Dit is een zeer ongebruikelijke dynamiek in onze industrie die ons er op korte termijn van weerhoudt om onze verbeterde volumes om te zetten in bijkomende winstgevendheid.

Business-ontwikkelingen

Zoals eerder aangekondigd zullen de integratie van de voormalige volle dochteronderneming in Sumaré (Brazilië) in het partnership met ArcelorMittal en de integratie voor het volledige boekjaar van Bridon- Bekaert Ropes Group aan lagere dan gemiddelde marges, een nadelige invloed hebben op Bekaerts marges in 2017.

Boekjaar 2017

De huidige prijsdynamiek in onze markten laat ons dit jaar niet toe om onze verbeterde volumes om te zetten in incrementele winst. We herhalen onze prognose dat we de onderliggende EBIT-prestaties van FY2016 zullen kunnen benaderen. 

Vanaf 2018 zien we meer positieve groeikansen naargelang onze acties om meerwaarde te creëren aan impact zullen winnen. We behouden ook het vertrouwen in onze strategie en in de doeltreffendheid van onze transformatie- en investeringsprogramma's die ons zullen toelaten om in de komende jaren te evolueren naar een onderliggende EBIT-marge van 10%.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3c5c804-50a7-4969-9299-47e5a7cc2773