Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 28 mei 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van Norges Bank.

Kennisgeving van Norges Bank

  • Op 25 mei 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 22 mei 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
22 mei 2020  
Stemrechten2.169.1523,01%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)  
Totaal aantal stemrechten2.169.1523,01%
  • De kennisgeving van Norges Bank kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com 

Open onderstaande link voor het persbericht:

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving