Meer vraag naar microlearning

Met het helaas nog steeds erg doorwakkeren van de coronacrisis zien we de druk op de arbeidsmarkt helaas fors afnemen. Natuurlijk vallen er in de horeca en in de toeristische sector heel veel ontslagen maar dat zijn helaas niet alle sectoren. Tal van aanverwante sectoren hebben te kampen met forse problemen door de Covid-19 crisis. Maar natuurlijk is er marktbreed een grote vraaguitval. Veel economen menen ook dat deze crisis een structurele dreun aan de economie zal uitdelen. Hiermee bedoelen ze dat de economie voor de Covid-19 crisis niet meer hetzelfde als die daarna. Mocht er natuurlijk überhaupt een vaccin voor Covid-19 komen.

Door deze enorme dynamiek in de economie is het voor werkzoekenden absoluut raadzaam om flexibel te zijn en zeker open te staan om extra opleidingen te doen. Of bijvoorbeeld een heel ander pad inslaan door voor een omscholing te kiezen. Dit lijken hele tijdrovende opleidingen maar tegenwoordig is ook hier veel flexibiliteit te vinden. Denkt u bijvoorbeeld aan opleidingen in deeltijd of via e-learning. Dit laatste is natuurlijk helemaal flexibel want via e-learning bent u niet meer aan vaste locaties en tijden gebonden. Een voorbeeld hiervan is microlearning van Tinqwise. Via microlearning kunt u hele kleine modules leren. Dit zijn vaak teksten met animaties en heel praktisch om gauw tussendoor te doen.

Het is trouwens niet alleen voor de werkzoekende erg goed om te oriënteren op de mogelijkheden voor bijscholing, vooral ook voor de werkgevers kan dit erg interessant zijn. Personeel dat om wat voor reden dan ook niet optimaal functioneert kan een middelgroot bedrijf op termijn zo maar tienduizenden euro’s per jaar aan productiviteit kosten. Daarnaast is het ook erg cruciaal dat personeel op een goede manier ingewerkt wordt. Het blijkt dat vooral in de eerste 45 dagen er een enorm personeelsverloop kan zijn wanneer personeel niet goed ingewerkt wordt. Tinqwise heeft daarom een speciaal onboarding programma opgesteld genaamd NEWbies om het inwerktraject zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dit programma richt zich vooral op de psychologische uitdagingen die mensen bij een nieuwe baan krijgen. Denkt u bijvoorbeeld aan zaken als motivatie, nieuwe collega’s, het krijgen van ruimte en het accepteren van veranderingen. Allemaal spannende zaken die komen kijken bij een nieuwe baan.