Nyrstar publiceert de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2019 te houden op 30 juni 2020

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar publiceert de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2019 te houden op 30 juni 2020

29 mei 2020 om 07.00 CEST

Zoals aangekondigd op woensdag 27 mei 2020, publiceerde Nyrstar NV (de “Vennootschap”) vandaag de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2019 op 30 juni 2020.

Overeenkomstig het persbericht van de Vennootschap van 27 mei 2020, zal de vergadering zonder fysieke aanwezigheid gehouden worden overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie (het "Koninklijk Besluit nr. 4"), waarbij aandeelhouders ook de mogelijkheid wordt geboden om via een chatbox tijdens de vergadering vragen te stellen en tijdens de vergadering te stemmen over de agendapunten zoals uiteengezet in de uitnodiging tot de gewone algemene vergadering. De praktische modaliteiten hiervoor werden op de website van de Vennootschap bekend gemaakt (https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings) en zullen ook ter beschikking gesteld worden van de aandeelhouders die zich geldig registreren voor de algemene vergadering.

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal gehouden worden op 30 juni 2020 om 11.00 uur CEST te Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, België.

De volledige oproeping met de agenda, voorgestelde besluiten en toelichting kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar: https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal T: +41 44 745 8157     M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage