Fiscale voordelen voor beleggers

De financiën van een bv worden via een zakelijke rekening geregeld. Dit is verplicht omdat een bv een rechtspersoon is, maar ook erg handig om privé- en zakelijke geldstromen gescheiden te houden. Heeft een bv een voorspoedige tijd gekend en is er een mooie winst gerealiseerd? En hoeft deze niet gereserveerd te worden als buffer of voor investeringen? Dan heeft een ondernemer diverse keuzes als het gaat om de besteding van deze winst. Het is mogelijk dit zakelijk te sparen of beleggen, of over te boeken naar een privérekening.

Beste keuze is afhankelijk van de situatie

Welke optie het beste is, is niet zomaar gemakkelijk te zeggen. Dit is namelijk afhankelijk van allerlei factoren. Voor iedere ondernemer met een bv is het aan te raden de financiële gevolgen van de keuzes door te laten rekenen. Online kun je eenvoudig boekhouders en accountants vergelijken die je precies op dit gebied kunnen adviseren. Over het algemeen zijn er echter wel een aantal voors en tegens te benoemen voor iedere keuze. Hieruit blijkt dat zakelijk beleggen de meeste fiscale voordelen heeft.

Voor- en nadelen van zakelijk sparen of privé opnemen

Zakelijk sparen geeft momenteel erg weinig rente door de lage spaarrentes. Tel daar nog inflatie bij op en een mogelijke negatieve rente, en het resultaat zou zomaar kunnen zijn dat het zakelijke vermogen minder waard wordt. Bij een overboeking naar een privérekening moet er daarnaast inkomstenbelasting over het bedrag worden betaald. Zet de ondernemer het geld vervolgens op een privéspaarrekening dan geldt eigenlijk hetzelfde als bij een zakelijke spaarrekening voor wat betreft de mogelijk waardevermindering. Weer een andere optie is het privévermogen te beleggen. Bij particulieren rekent de belastingdienst met verondersteld rendement, ook wel forfaitair rendement genoemd. Dit is alleen voordelig wanneer hoge rendementen behaald worden. De behaalde winst waarover belasting wordt geheven is dan immers groter dan het veronderstelde rendement.

Voor- en nadelen van zakelijke beleggen

En dit laatste punt brengt ons precies bij het grote voordeel van vermogensopbouw via een zakelijke beleggingsrekening. Zoals gezegd zijn de belastingheffing voor zakelijk en privévermogen niet gelijk aan elkaar. Een ondernemer met een bv betaalt namelijk belasting over het werkelijk behaalde rendement. Belegt een ondernemer zeer offensief, om de kans op verlies zo klein mogelijk te maken en toch wat rendement te kunnen behalen voor een toekomstige investering of als pensioenvoorziening? Dan zal de betalen belasting dus ook nooit hoger zijn dan het werkelijke rendement. Een andere voordeel van beleggen via de bv is dat een ondernemer in principe ongelimiteerd vermogen kan opbouwen. ZZP’ers en eenmanszaken mogen alleen geld aanhouden dat is bedoeld voor een zakelijk doel of tijdelijke buffer. Staat er veel meer op de zakelijke betaal- of beleggingsrekening dan ziet de Belastingdienst dit alsnog als privévermogen. Om zo weinig mogelijk belasting te hoeven betalen, is het trouwens aan te raden wel eerst gebruik te maken van de vrijstelling voor privévermogen in box 3.

Hoewel zakelijk beleggen dus een fiscaal voordeel geeft, kleeft er ook een nadeel aan. Een bv dient namelijk ingeschreven te zijn bij de KvK en jaarlijks de financiële cijfers te publiceren. Voor iedereen is dus inzichtelijk hoeveel zakelijk vermogen er belegd (of gespaard) wordt. Dit weegt echter bij de meeste ondernemers op tegen het genoemde fiscale voordeel.