KBC Groep: informatie m.b.t. traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel

KBC GROEP - 16 november 2017 - informatie m.b.t. traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel

U vindt, met betrekking tot de traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging van KBC Groep NV die is voorbehouden aan het personeel, de volgende informatie op www.kbc.com / corporate governance / management / raad van bestuur: informatie, in de tabel 'Bijzondere verslagen van de Raad':
-  Verslag van de  raad van bestuur en verslag van de commissaris betreffende opheffing van het voorkeurrecht opgesteld in toepassing van artikel 596, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen