Verschillende vennootschappen van de FNG-groep doen aangifte van faillissement in België en verzoeken om surséance in Nederland

Het bestuur en de raad van toezicht van FNG NV hebben de voorbije weken en maanden alle mogelijke alternatieven onderzocht die toelieten de FNG-groep te redden. Het hoofddoel was de groep op structurele en duurzame wijze te financieren, via de banken maar ook op andere manieren. Talrijke andere scenario's werden bekeken en voorgelegd aan de relevante partijen.

Nadat de banken hebben aangegeven geen bijkomende financiering te willen verstrekken aan de FNG-groep, hebben zij sommige uitstaande kredieten opgeëist en de bankrekeningen geblokkeerd. Verscheidene vennootschappen van de FNG-groep beschikken hierdoor niet langer over de vereiste middelen om te betalen en hun activiteiten verder te zetten. Dit geldt ook voor de vennootschappen die eerder tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie zijn toegelaten, zoals Brantano. Daarnaast heeft de belangrijkste schuldeiser van FNG International Holding NV niet ingestemd met een standstill onder de uitstaande lening.

De raad van bestuur van FNG International Holding NV alsook van de meerderheid van haar operationele dochtervennootschappen zag zich aldus genoodzaakt te beslissen om aangifte van faillissement te doen. Voor een reeks Nederlandse vennootschappen werd beslist de surséance aan te vragen. De FNG-groep drukt hierbij de hoop uit dat deze onvermijdelijke stap niet het einde betekent voor de volledige activiteiten van de groep.

Voor de moedervennootschap FNG NV en de Zweedse activiteiten werd geen insolventieprocedure aangevraagd.

Het bestuur van FNG NV wil alle medewerkers van de groep uitdrukkelijk danken voor hun uitzonderlijke inzet de voorbije weken en maanden. In zeer moeilijke en onzekere omstandigheden hebben zij blijk gegeven van volgehouden inzet om de toekomst van de groep te vrijwaren.