Omzetstijging van 9,1%; REBITDA steeg 13,2% naar € 62,9 miljoen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 6 augustus 2020

Omzetstijging van 9,1%; REBITDA steeg 13,2% naar € 62,9 miljoen

Impact COVID-19 pandemie beperkt

Hoofdpunten S1-2020 – Financieel

 • Omzet steeg 9,1% naar € 278,8 miljoen (+14,0% CER1); organische groei van 7,2% CER
 • REBITDA2 steeg 13,2% naar € 62,9 miljoen (+18,6% CER)
 • REBITDA marge verbeterde naar 22,6% (S1-2019: 21,8%)
 • EBIT steeg met 14,0% naar € 46,2 miljoen
 • Nettowinst steeg naar € 31,6 miljoen (+144,0%)
 • Operationele kasstroom van € 27,2 miljoen
 • Netto financiële schuld/REBITDA-ratio van 2,35 per 30 juni 2020

Strategisch – Operationeel

 • Alle regio’s lieten een sterke ontwikkeling zien
 • COVID-19 heeft ook in het tweede kwartaal van 2020 een beperkte invloed gehad:
  • Verschuiving van vraag gerelateerd aan planbare zorg naar COVID-19 gerelateerde zorg
  • Alle faciliteiten zijn volledig operationeel
  • Nagenoeg geen verstoringen in de supply chain
 • Hogere strategische voorraden vanwege COVID-19
 • Gedisciplineerde kostenbeheersing met oog op aanhoudende wereldwijde onzekerheid over gevolgen COVID-19

Rafael Padilla, CEO van Fagron: “Het eerste semester van 2020 werd ook voor Fagron getekend door de COVID-19 pandemie. Onze sterke resultaten laten de kracht van onze diversificatie zien, zowel wat betreft regio’s als producten. Wij zijn trots op ons team en hun maximale inzet in deze voor iedereen uitdagende tijden. Onze veerkracht en het ondernemerschap dat binnen de gehele onderneming aanwezig is, stellen ons in staat goed op de situatie in te spelen.

Fagron kon enerzijds profiteren van een hogere vraag naar corona-gerelateerde producten, zoals de omzetgroei van Brands en Essentials laten zien. We hebben ons tot het uiterste ingespannen om de productbeschikbaarheid te waarborgen om onze klanten optimaal te kunnen blijven bedienen. Daarbij profiteerden wij van ons brede wereldwijde netwerk van leveranciers en de solide inrichting van onze supply chain.

Anderzijds kregen we te maken met een lagere vraag naar planbare zorg, wat met name een impact heeft op Compounding Services. In veel regio’s zijn klinieken tijdelijk gesloten en zijn niet-kritische operaties uitgesteld. Ook nam de afgelopen maanden het doktersbezoek duidelijk af. Bij de activiteiten die hierdoor geraakt werden, hebben we zeer gedisciplineerd onze kosten gemanaged, zonder focus te verliezen op het versterken van onze positie op de lange termijn.

Alle regio’s laten een sterke ontwikkeling zien. In Noord-Amerika en Latijns-Amerika heeft de hogere omzet dankzij de sterke vraag in Brands en Essentials in combinatie met effectief kostenmanagement geresulteerd in een sterk verbeterde REBITDA-marge. 

Ook voor het komende semester zullen we ons beleid van het maximaal benutten van kansen en het kritisch blijven op kosten voortzetten. De COVID-19 uitbraak ontwikkelt zich in elke regio anders, en zelfs binnen regio’s zijn de verschillen groot. In een aantal regio’s zagen we in juni enig herstel optreden in planbare zorg, echter nog niet naar het niveau van voor de COVID-19 uitbraak. In andere regio’s zien we de besmettingsgraad nog altijd oplopen. Dankzij onze productdiversificatie en bewezen strategie zijn wij goed gepositioneerd om op deze dynamische situatie in te spelen.”

Update COVID-19
Supply chain

De supply chain van Fagron ondervindt nagenoeg geen verstoringen, mede dankzij ons wereldwijde netwerk van leveranciers waardoor wij over meerdere leveranciers per grondstof beschikken.

Productbeschikbaarheid is onder de huidige omstandigheden een kritische succesfactor, met name van producten waar een tekort aan dreigt door de plotselinge toename in de vraag. Voorraadniveaus worden nauwlettend gemonitord en gemitigeerd door het aanhouden van hogere voorraden voor specifieke producten. Daarnaast is Fagron goed voorbereid op alternatieve sourcing scenario’s, onder meer dankzij haar uitgebreide wereldwijde netwerk van goedgekeurde leveranciers.

Tijdelijke verschuiving in vraag naar producten
De tijdelijke verschuiving in de vraag als gevolg van COVID-19 zagen we ook in het tweede kwartaal van 2020. Hoewel de maatregelen als gevolg van COVID-19 zich anders in tijd en intensiteit voordoen in de verschillende regio’s, is het algemene beeld dat planbare zorg wordt uitgesteld of afgeschaald, terwijl de vraag naar specifieke producten ten behoeve van de COVID-19 zorg uitzonderlijk hoog is. In juni was in een aantal regio’s herstel in de vraag naar planbare zorg zichtbaar, echter nog niet naar het niveau van voor de COVID-19 uitbraak. Per saldo is de impact van deze verschuivingen op de brutomarge zeer beperkt.

Maatregelen
De uitbraak van het virus, alsmede de maatregelen om het virus onder controle te krijgen, laat in iedere regio een andere ontwikkeling zien. In een aantal landen waar de maatregelen aan het begin van de zomer versoepeld werden, worden opnieuw restricties ingevoerd. In sommige regio’s, met name in een aantal staten in de Verenigde Staten en in Brazilië, neemt het aantal besmettingen nog sterk toe. Er is dan ook sprake van een zeer diffuus beeld waarbij de onzekerheid groot blijft.

Ondanks dat Fagron op dit moment een beperkte en niet-materiële impact ziet op haar performance blijft de economische onzekerheid aanhouden. Om dit risico te mitigeren zal Fagron kritisch en gedisciplineerd haar kostenbasis, investeringen en cash flow blijven managen. Fagron heeft in de afgelopen maanden haar operationele kosten met succes onder controle gehouden door onder andere tijdelijk geen nieuwe werknemers aan te nemen op niet-sleutelposities en investeringen te temporiseren. Dit beleid zal gedurende de COVID-19 pandemie gehandhaafd blijven.

Update buy-and-build
In het eerste semester van 2020 heeft Fagron de overname van het Duitse Gako afgerond en is het partnership met Azelis voor de Australische markt tot stand gekomen. De afgelopen maanden zijn potentiële acquisities geen prioriteit geweest maar de focus op mogelijke overnames is voorzichtig aan het terugkeren. Fagron is alert op acquisitiekansen als die zich in de huidige marktdynamiek ontwikkelen.  

Gako - Duitsland

Eind januari 2020 heeft Fagron de overname van de activiteiten van het Duitse Gako afgerond. Gako is wereldwijd een toonaangevende ontwikkelaar, fabrikant en leverancier van mengapparaten waarmee halfvaste dermatica, met name crèmes en zalven, direct in de eindverpakking of in een voorraadverpakking kunnen worden bereid door de apotheker. De transactie omvat alle technologieën, wetenschappelijke data en patenten en handelsmerken, evenals de productiefaciliteit van Gako in Bamberg (Duitsland). Gako realiseerde in 2019 een omzet van € 4,5 miljoen en een EBITDA-marge van ongeveer 15%.

Partnership Azelis - Australië

Begin februari 2020 is Fagron een partnership aangegaan met Azelis Australië voor de distributie van Essentials en Brands in Australië en Nieuw-Zeeland, om de gezamenlijke positionering in de competitieve Australische markt te versterken.

Update operationeel
Start bouw nieuwe herverpakkingsfaciliteit in Polen
Door COVID-19 is de realisatie van de nieuwe GMP-faciliteit voor het herverpakken van grondstoffen in Krakau, Polen iets vertraagd. Naar verwachting zal de nieuwe faciliteit begin 2021 operationeel zijn, waarna een structurele jaarlijkse margeverbetering van € 2 miljoen wordt verwacht.

1 Constant Exchange Rates of constante wisselkoersen. 
2 EBITDA voor niet-recurrent resultaat.


 

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:
Omzetstijging van 9,1%; REBITDA steeg 13,2% naar € 62,9 miljoen

Open onderstaande link voor de tussentijdse financiële informatie:
Tussentijdse Financiële Informatie S1-2020