KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 210 miljoen euro

Persbericht
Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

Brussel, 6 augustus 2020 (07u00 CEST)

KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 210 miljoen euro

Het tweede kwartaal begon met de lockdown van de samenleving als gevolg van de coronacrisis. Naast het menselijke leed dat de pandemie zelf heeft veroorzaakt, bracht dat ook ongekende economische gevolgen met zich mee. Hoewel de samenleving nu geleidelijk aan weer opent, is het duidelijk dat de impact van de coronacrisis significant zal zijn, zeker in bepaalde sectoren. De verschillende steunmaatregelen die werden genomen in onze thuismarkten, kunnen evenwel helpen om de totale impact te beperken. Het is duidelijk dat de langetermijngevolgen voor de economie ook afhangen van nieuwe uitbraken van het virus en de intensiteit ervan, nu en in de komende maanden.

Sinds het begin van de coronacrisis werken we intensief samen met overheidsinstellingen om alle klanten te ondersteunen die door het coronavirus worden getroffen, door op efficiënte wijze steunmaatregelen aan te bieden – waaronder uitstel van kredietbetalingen – en die maatregelen waar nodig aan te passen of uit te breiden. In deze moeilijke tijden zijn we er ook in geslaagd om onze klanten in al onze thuismarkten een hoog niveau van dienstverlening te blijven bieden, vooral dankzij de inspanningen en investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan op het vlak van digitale transformatie, in combinatie met de expertise en de inzet van onze medewerkers in al onze thuismarkten. Ondertussen blijven we werken aan oplossingen om het leven van onze klanten proactief te vergemakkelijken. De interactie tussen mens en machine, tussen kantoor en digitale app, ondersteund door artificiële intelligentie en data-analyse, speelt daarbij een prominente rol. Daarover en over andere onderwerpen zullen we uitvoeriger communiceren tijdens een strategie-update op 12 november.

We geloven dat de wereld na de coronacrisis duurzamer zal moeten zijn en we werken onverminderd verder om bij te dragen aan dat scenario. Met dat in het achterhoofd hebben we in juni met succes onze tweede groene obligatielening uitgegeven voor een bedrag van 500 miljoen euro. Door de uitgifte van groene obligaties willen we een nauwere band creëren met duurzame beleggers, financiering bieden aan klanten die direct betrokken zijn bij duurzame projecten en bijdragen aan de ontwikkeling van een liquide en efficiënte markt voor groene obligaties, wat de overgang naar een koolstofarme economie kan helpen te financieren.

Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het tweede kwartaal van 2020 een nettowinst van 210 miljoen euro gerealiseerd. Het resultaat werd aanzienlijk beïnvloed door de boeking van 845 miljoen euro aan waardeverminderingen op kredieten, waarvan het grootste deel betrekking had op de mogelijke economische gevolgen van de coronacrisis. In dat verband herhalen we onze guidance voor het boekjaar 2020, namelijk een geschatte 1,1 miljard euro aan waardeverminderingen op kredieten. Zoals verwacht daalden de nettorente-inkomsten en de nettoprovisie-inkomsten in het tweede kwartaal, terwijl in dat kwartaal ons resultaat uit schadeverzekeringen daarentegen heel solide was en we een sterke verkoop zagen in onze levensverzekeringsactiviteiten. Bovendien heeft ons trading- en reëlewaarderesultaat, dat in het eerste kwartaal van het jaar een zware klap kreeg, zich in het tweede kwartaal voor een groot deel hersteld. Last but not least hebben onze strenge kostenbeheersingsmaatregelen, samen met de extra kostenbesparingen die bij de publicatie van de eerstekwartaalresultaten werden aangekondigd, bijgedragen tot een verlaging van onze exploitatiekosten (exclusief bankenheffingen) met 6% tegenover het vorige kwartaal en met 8% jaar-op-jaar.

Onze solvabiliteitspositie bleef heel sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,6%, ruim boven de huidige minimumkapitaalvereiste van 7,95%. Ook onze liquiditeitspositie bleef stevig, met een LCR van 136% en een NSFR van 142% eind juni 2020. Als gevolg daarvan stellen onze huidige kapitaal- en liquiditeitsbuffers ons in staat om de uitdagingen van vandaag met vertrouwen tegemoet te treden. Noteer dat we, in lijn met de recente aanbeveling van de ECB, ons gebruikelijke dividendbeleid niet kunnen uitvoeren. Dat betekent dat er in november 2020 geen interim-dividend zal worden uitgekeerd.

Tot slot wil ik alle stakeholders uitdrukkelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze ons blijven schenken. Ik kan u verzekeren dat we er in deze uitdagende tijden voluit voor blijven gaan om onze positie als referentie in bankverzekeren in al onze thuismarkten te handhaven.

Johan Thijs

Chief Executive Officer 

Volledig persbericht in de bijlage

Bijlages