Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 10 augustus 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen.

Kennisgeving van Norges Bank

  • Op 4 augustus 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat de totale positie (stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten) op 31 juli 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. 
31 juli 2020    
Stemrechten 2.055.360 2,85%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall) 84.141 0,12%
Totaal aantal stemrechten 2.139.501 2,96%
  • De kennisgeving van Norges Bank kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com 

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving