Intervest Offices & Warehouses en Marco Hengst, chief investment officer, beëindigen samenwerking

Intervest en Marco Hengst, chief investment officer, hebben omwille van een verschil in visie over de toekomstige ontwikkeling van de vennootschap, in onderling overleg beslist per 31 augustus 2020 hun samenwerkingsovereenkomst te beëindigen.


Bijlage