ABN AMRO aankondiging aflossing AT1 instrument

Dit bericht mag geheel noch gedeeltelijk worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid in, naar of vanuit enige jurisdictie waar dit zou worden aangemerkt als een overtreding van de aldaar geldende wet- of regelgeving.

ABN AMRO kondigt aflossing aan van Additional Tier 1-instrument van EUR 1,0 miljard (XS1278718686)

Onder verwijzing naar de voorwaarden van de EUR 1,0 miljard Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable Callable Capital Securities (ISIN XS1278718686) aflosbaar op 22 september 2020 en uitgegeven onder een stand-alone prospectus met datum 18 september 2015, kondigt ABN AMRO aan dat zij haar recht uitoefent om deze Capital Securities volledig af te lossen op 22 september 2020. De handel in deze Capital Securities wordt op 18 september 2020 beëindigd.

ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior Press Officer
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Annedien Heilbron
Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank  N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Bijlage