VGP NV: Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007- Transparantiewetgeving

Persbericht
Gereglementeerde informatie
Antwerpen, 25 augustus 2020– 07:00 CET

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007- Transparantiewetgeving

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 24 augustus 2020 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat, ingevolge de omzetting van VGP MISV Comm. VA (de “Dochtervennootschap”) naar een naamloze vennootschap (“Société Anonyme”) en het ontslag van haar statutaire zaakvoerder, de heer Bart Van Malderen, dat plaatsvond op 20 augustus 2020, Bart Van Malderen geen controle meer uitoefent over de Dochtervennootschap. In het kader van deze omzetting wijzigde de Dochtervennootschap haar naam naar VGP Belgium.

VM Invest NV en Bart Van Malderen bezitten nu samen 22,71% van de stemrechten van VGP NV. Aldus zijn hun stemrechten onder de deelnemingsdrempel van 25% gedaald.

De op 24 augustus 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 ·Reden van de kennisgeving:

          Een verwerving of overdracht van de controle over een onderneming die een deelneming houdt in een emittent.

           

 ·Kennisgeving door
Een moederonderneming of een controlerende persoon.

 ·Kennisgevingsplichtige persoon:
          VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.

          Bart Van Malderen.

 ·Datum van drempeloverschrijding:
20 augustus 2020.

 ·Overschreden drempel:
25%.

 ·Noemer:
30.037.687.

 ·Details van de kennisgeving:

 Vorige kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% stemrechten
Bart Van Malderen000,00%
VM Invest NV6.822.8046.822.80422,71% 
VGP Belgium NV (voorheen VGP MISV Comm. VA)929.15300,00% 
Totaal7.751.9576.822.80422,71%

 ·Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
VM Invest NV wordt exclusief gecontroleerd door de heer Bart Van Malderen.

Over VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,89 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 230 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van drie joint ventures met Allianz Real Estate (VGP European Logistics, VGP European Logistics 2 en VGP Park München). Per juni 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 3,23 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1.079 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Bijlage