Pensioenfonds Detailhandel belegt duurzaam in opkomende markten met BlackRock en FTSE Russell

Pensioenfonds Detailhandel streeft naar een goed pensioen voor zijn deelnemers en is ervan overtuigd dat duurzaam beleggen ook op langere termijn waarde zal creëren. Pensioenfonds Detailhandel stimuleert de bedrijven waarin het investeert, verantwoord om te gaan met het milieu, de maatschappij en medewerkers.

In dit kader heeft Pensioenfonds Detailhandel samen met indexprovider FTSE Russell en vermogensbeheerder BlackRock opnieuw specifiek voor haar beleggingen een duurzamheidsbenchmark (index) ontwikkeld en toegepast. Nu gaat het om een index voor de aandelenportefeuille 'opkomende markten' met een waarde van circa € 1,2 miljard. Door de toepassing van de index nemen de CO2-productie en oliereserves af met ongeveer 60% en zullen de ‘groene opbrengsten’ met z’on 30% stijgen.

Vorig jaar maart presenteerde het fonds met dezelfde partners een index voor de aandelen uit ontwikkelde markten, een portefeuille van nu circa € 7,5 miljard.

De index1 is ontworpen om een brede publieke benchmark voor aandelen in overeenstemming te brengen met aspecten van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN. Wegingen van investeringen in bedrijven binnen de index worden aangepast op basis van de uitkomsten van ESG-screening door FTSE Russell op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en arbeidsomstandigheden2. De kenmerken van een passief beheerde portefeuille blijven behouden.