Fluxys Belgium: resultaten eerste semester 2020

Gereglementeerde informatie: toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2020 en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium

  • COVID-19 heeft geen materiële impact op de resultaten – de gereguleerde omzet neemt toe tot € 275,8 miljoen (eerste semester 2019: € 253,9 miljoen) en het nettoresultaat evolueert naar € 36,6 miljoen (eerste semester 2019: € 31,4 miljoen)
  • Alle essentiële diensten operationeel tijdens pandemie
  • Actieve steun om COVID-19 noden te helpen lenigen
  • Vervoerde volumes gedaald 
  • LNG-terminal: recordtrafiek en marktinteresse voor bijkomende uitzendcapaciteit
  • Energietransitie: Fluxys Belgium maakt zijn infrastructuur klaar voor de gassen van morgen
  • Uitrol actieplan om eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen 2025 

Klik op de link hieronder voor het volledige persbericht 

Bijlage