Halfjaarresultaten 2020


Gereglementeerde informatie - 24 september 2020 – 07:50

Financiële resultaten

Tijdens het eerste semester 2020 realiseerde Campine een omzet van 82,7 mio € (2019: 102,9 mio €). De winst na belastingen bedroeg 103 K€ (2019: 2,33 mio €). De daling in verkoop en winst is volledig toe te schrijven aan de impact van de Corona-epidemie. Zowel de volumes als de metaalprijzen liggen substantieel lager dan in dezelfde periode in 2019.

Dankzij een strikte kostencontrole en enkele ambitieuze initiatieven heeft Campine de epidemie tot dusver goed doorstaan. “We hebben voor 1,5 mio € aan kosten bespaard in de eerste jaarhelft en het verlies aan volumes kunnen beperken door enkele interessante opportuniteiten te verzilveren.” verklaart CEO De Vos“ We hebben zo ook onze jaarlijkse onderhoudsperiode kunnen vervroegen naar de maand mei en deze met meer eigen personeel uitgevoerd. Strikt cash management en beter spreiden van investeringen leidde tot behoud van onze sterke balans van eind 2019” concludeert hij. Met een solvabiliteitsratio van 54% verwacht Campine geen financieringsproblemen in de komende periode.

Campine implementeerde een reeks maatregelen om het Covid-19 besmettingsrisico voor zijn medewerkers te minimaliseren. Het bedrijf maakte ook gebruik van enkele overheidsmaatregelen, waaronder tijdelijke werkloosheid, om de verlaagde vraag op te vangen. De verschillende productieafdelingen werden afwisselend stilgelegd om de efficiëntie zo hoog mogelijk te houden. Er werden eveneens zoveel mogelijk kosten bespaard of uitgesteld. Er worden geen geplande investeringen geschrapt, maar wel verder gespreid in de tijd. Enkele investeringsprojecten liepen trouwens vertraging op doordat sommige (internationale) toeleveranciers tijdelijk niet konden verder werken door de Covid-pandemie.

Resultaten per divisie

Divisie Specialty Chemicals

Marktevolutie en performance

  • De eerste impact van de Covid-pandemie begon in februari met een stijging van de antimoonmetaalprijs door een algemene vrees voor een tekort van deze grondstof op de wereldmarkt. Het centrum van de antimoonproductie ligt namelijk in China in de provincie Hunan die aangrenst aan Wuhan (provincie Hubei) waar de pandemie uitbrak.  Door de vrees voor een tekort bleef de vraag naar antimoontrioxide in het 1e kwartaal op een normaal niveau. Slechts begin mei werd de impact van Corona voelbaar in de Specialty Chemicals afdeling met volumereducties bij enkele klanten van 30 tot 40%. De verminderde vraag leidde dan ook tot een snelle prijsdaling van de antimoongrondstof.
  • De omzet daalde tot 34,2 mio € (-22% tov 2019) als gevolg van de lagere volumes (-10% tov 2019) en lagere verkoopprijzen van onze antimoonproducten.
  • Dankzij kostenbesparingen en verbeterde operationele efficiëntie werd een positief operationeel resultaat van 1.077 K € behaald (tov een break-even resultaat van 10 K € in 2019).


Divisie Metals Recycling

Marktevolutie en performance

  • De impact van de Corona-crisis was vanaf de maand maart meteen voelbaar in onze lood afdeling, waar meer dan 80% van de producten worden verwerkt in batterijen, met de automobielsector als grootste segment. Het stilleggen van vele assemblagelijnen in Europa deed de vraag naar lood meteen kelderen. Volumereducties van 50 à 60% bij enkele industriële klanten waren geen uitzondering.  Toch konden we onze verkoopvolumes redelijk op peil houden dankzij enkele opportuniteiten bij nieuwe klanten en bij verschillende metaaltraders. Eind april was de toevoer van onze belangrijkste grondstof - oude batterijen - quasi volledig opgedroogd; door de gedwongen sluiting van garages en schroothandelaren kwamen geen batterijen meer tot bij onze leveranciers. Hierdoor werd beslist om onze jaarlijkse onderhoudsstop, gepland voor eind juli, te vervroegen naar eind mei.
  • De activiteiten uit Metals Recovery, waarbij ook andere metalen herwonnen worden, ondervonden geen hinder van de Covid-epidemie.
  • De omzet daalde tot 54,2 mio € (-19% tov 2019) als gevolg van de lagere volumes (-12% tov 2019) en lagere LME-lood notering, die de basis uitmaakt van onze verkoopprijzen voor loodproducten. De gemiddelde LME-loodprijzen tijdens de eerste jaarhelft 2020 lagen beduidend lager dan in het eerste semester vorig jaar: 1.597 €/ton versus 1.735 €/ton in 2019.
  • Het operationeel resultaat kwam uit op een verlies van -970 K € in vergelijking met een winst in 2019 van 3.168 mio €. Naast de lagere volumes en verkoopprijzen is ook de verschuiving van de onderhoudskosten naar de eerste jaarhelft hiervan de oorzaak.

Vooruitzichten 2020

Een prognose maken voor het jaar 2020 blijft onder deze wisselende omstandigheden moeilijk. Als de grondstofprijzen hun opmars verderzetten, verwachten we wel het jaar positief te kunnen afsluiten.

De vraag naar onze Specialty Chemicals producten herstelt slechts langzaam. We verwachten pas in het laatste kwartaal van 2020 terug op de pre-Covid niveaus te komen. De antimoonmetaalprijzen zijn sinds begin augustus terug stijgende, hoofdzakelijk door het lage aanbod aan antimoonhoudende ertsen.

In onze Metals Recycling divisie is de vraag sinds juli opnieuw op een normaal niveau. Mogelijk heeft dit ook te maken met enkele tijdelijke en langere onderhoudssluitingen bij onze concurrenten. De LME-loodkoers verbeterde gevoelig tijdens de zomermaanden van een niveau beneden de 1.500 €/ton mid mei tot boven de 1.650 €/ton en fluctueert inmiddels rond het 1.600 €/ton-niveau.


Het volledig tussentijds financieel verslag is beschikbaar op onze website www.campine.com:
voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/financiële
publicaties en kalender/financiële verslagen/ tussentijds financieel verslag 2020.

Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels. Enkel de Nederlandstalige versie is de officiële versie. De Engelstalige versie is een vertaling van de originele Nederlandstalige versie.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen,
 (tel. nr.
+32 14 60 15 49, email: Karin.Leysen@campine.com).

Bijlages