Aegon AM lanceert ABS Opportunity Fund

Aegon Asset Management lanceert het Aegon ABS Opportunity Fund, een fonds gericht op het behalen van een rendement van Euribor plus 500 basispunten via actieve beleggingen in asset-backed securities.

Het nieuwe fonds bouwt voort op de bewezen expertise van Aegon AM in het behalen van superieure totaalrendementen uit ABS, met de expertise van een 20-koppig wereldwijd ABS-team en Frank Meijer als lead Portfolio Manager. Het team heeft uitgebreide ervaring in het managen van ABS-portefeuilles met verschillende risico-rendementsprofielen en heeft per 31 augustus 2020 wereldwijd €15 miljard aan ABS onder beheer.

Het ABS Opportunity Fund richt zich op beleggingen in ABS met een credit rating in de categorie 'non-investment grade'; welke volgens het ABS-team kansen met gunstige kredietopname-, rendements- en volatiliteitskenmerken biedt. Het fonds is ontworpen om wereldwijd te beleggen in ABS, met een focus op de Europese ABS-markten.

De strategie van het nieuwe fonds is erop gericht beleggers onderscheidende voordelen te bieden, waaronder gunstige risico-rendementskenmerken, een lage rentegevoeligheid en een aantrekkelijk rendement. ABS bieden ook exposure aan consumentenrisico, dat volgens het team complementair is aan exposure aan overheden en het bedrijfsleven, welke doorgaans goed vertegenwoordigd zijn in beleggingsportefeuilles.

Het fonds is een Qualifying Investor Alternative Investment Fund met Ierse domiciliëring (Irish QIAIF) en is momenteel verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Ierland, België, Spanje, Italië, Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen.

Frank Meijer: "Klanten hebben om een aantal redenen belangstelling voor ABS, niet in de laatste plaats vanwege het aantrekkelijke rendement dat wordt geboden in vergelijking met traditionele fixed income. Veel klanten zijn ook op zoek naar allocaties in alternative fixed income of illiquide asset classes. Ons nieuwe ABS-aanbod is een relatief liquide alternative fixed income strategie die gunstig afsteekt bij andere opties zoals hedgefondsen, die door beleggers mogelijk als te volatiel worden gezien, of traditionele fixed income zoals high yield – waar onvoldoende rendement te behalen valt – vooral in de huidige markten."