Umicore verkoopt haar Europese Technical Materials activiteiten aan SAXONIA Edelmetalle

Umicore heeft vandaag de overeenkomst bekendgemaakt om de Europese activiteiten van haar business unit Technical Materials te verkopen aan SAXONIA Edelmetalle GmbH, een gevestigd Duits raffinadeur en fabrikant van chemische edelmetaalverbindingen, halffabrikaten en contactdelen.

De overeenkomst betreft de activiteiten van Technical Materials in Duitsland en Italië, die contactmaterialen en soldeerlegeringen vervaardigen voor technische toepassingen. Deze activiteiten genereerden in 2016 een gezamenlijke omzet van EUR 163 miljoen. De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 worden afgerond.

Marc Grynberg, CEO van Umicore , verklaarde: "Wij geloven dat SAXONIA een ideale thuis is voor onze Europese Technical Materials activiteiten. De geavanceerde industriële activiteiten van SAXONIA zullen een unieke uitgangspositie vormen voor de hele organisatie en tevens ruime mogelijkheden bieden voor toekomstige groei."

Informatie voor redacteurs

In lijn met haar strategie om zich voornamelijk toe te leggen op de ontwikkeling van activiteiten in haar groeisectoren schone mobiliteit en recyclage, heeft Umicore eerder dit jaar haar voornemen aangekondigd om strategische opties te onderzoeken voor haar Technical Materials business unit, waaronder een mogelijke verkoop van alle of een deel van de activiteiten. Umicore blijft verder uitkijken naar de beste strategische opties voor de activiteiten van Technical Materials in andere regio's.

De Technical Materials activiteiten in Europe stellen ongeveer 300 personen tewerk met industriële vestigingen in Hanau, Duitsland ( Umicore Technical Materials AG & Co. KG) en Vicenza, Italië (Italbras S.p.A.).


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore 's inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: 'materials for a better life'.

Umicore 's industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2017 een omzet van € 6,5 miljard (inkomsten van € 1,5 miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst.

Over SAXONIA Edelmetalle

SAXONIA Edelmetalle GmbH (Halsbrücke) zet de traditie verder van edelmetaalmijnbouw- en verwerking die reeds sinds het begin van de 17e eeuw in de Freiberg regio bestaat. Vandaag is het bedrijf een gevestigde en betrouwbare partner van industriële gebruikers in de kernactiviteiten van edelmetaalraffinage, chemische edelmetaalverbindingen, halffabrikaten, platina apparatuur en contactdelen.

Sinds 2010 maakt WIELAND Edelmetalle GmbH (Pforzeim) deel uit van de SAXONIA Groep. Vandaag is  WIELAND Edelmetalle een toonaangevende middelgrote onderneming met meer dan 150 werknemers, gespecialiseerd in producten en diensten voor edelmetaalraffinage- en technologie, waaronder halffabrikaten en soldeerlegeringen.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                          eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                                          +32 2 227 71 47                     marjolein.scheers@umicore.com