Nyrstar geeft een update met betrekking tot de kortgedingprocedure voor de aanstelling van een college van deskundigen

Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nyrstar geeft een update met betrekking tot de kortgedingprocedure voor de aanstelling van een college van deskundigen

30 oktober 2020 om 22u00 CET

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) geeft vandaag een update over de kortgedingprocedure ingesteld door bepaalde minderheidsaandeelhouders tegen de Vennootschap, ingeleid door een dagvaarding op 27 april 2020.

De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen heeft vandaag een beschikking geveld waarin zij de vordering van de minderheidsaandeelhouders om een panel van vennootschapsrechtelijke deskundigen aan te stellen, overeenkomstig artikel 7:160 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gegrond heeft verklaard.  De beschikking omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende elementen:

  • Er wordt een panel van drie deskundigen aangesteld om te onderzoeken:
  1. of de transacties tussen de voormalige Nyrstar Groep en de Trafigura Groep op en na 9 november 2015 gesloten zijn conform het “at arm’s length” principe en op normale commerciële voorwaarden en, zo niet, te begroten welke rechtstreekse en onrechtstreekse schade Nyrstar heeft geleden door schendingen van dit principe;
  2. of de voorwaarden voor de overdracht van alle rechten uit de overeenkomsten tussen Talvivaara Mining Company-groep en Nyrstar , door Nyrstar aan Terrafame, Winttal Oy Ltd. en vervolgens aan Terrafame Mining, marktconform waren en, zo niet, te begroten welke rechtstreekse en onrechtstreekse schade Nyrstar heeft geleden door deze overdracht; en
  3. welke de oorzaken waren van de liquiditeitscrisis, alsook of het noodzakelijk was om de bindende term sheet, de TFFA en de Lock-Up overeenkomst te sluiten, evenals te adviseren of de voorwaarden van voormelde overeenkomsten marktconform waren en, zo niet, de schade te begroten die Nyrstar heeft geleden door het aangaan van deze overeenkomsten.
  • De Vennootschap moet een voorschot van EUR 121.000 consigneren ter griffie om de kosten van het college van deskundigen te dekken.

De Vennootschap is momenteel de beschikking aan het bekijken samen met haar juridische adviseurs en zal verder overwegen of ze al dan niet hoger beroep instelt tegen de beschikking.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -       Head of External Affairs & Legal                M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage