KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 697 miljoen euro

Persbericht
Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

Brussel, 12 november 2020 (07u00 CET)

KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 697 miljoen euro

In het derde opeenvolgende kwartaal dat we het hoofd moeten bieden aan de uitdagingen van de pandemie, werd de harde realiteit dat het coronavirus nog lang niet uitgeroeid is zeer duidelijk. De pandemie veroorzaakt nog altijd menselijk leed over de hele wereld en leidt tot ongeziene economische gevolgen. De verschillende steunmaatregelen van de overheden zouden evenwel moeten helpen om de totale impact onder controle te houden. Het is duidelijk dat de gevolgen van de coronacrisis voor de samenleving op lange termijn aanzienlijk zullen zijn. Het aantal en de intensiteit van eventuele nieuwe uitbraken spelen daarbij een rol, evenals de timing voor de ontwikkeling en distributie van een vaccin of een geneesmiddel.

Intussen werken we intensief samen met overheidsinstellingen om alle door het coronavirus getroffen klanten te ondersteunen, door op efficiënte wijze diverse steunmaatregelen te implementeren, waaronder uitstel van kredietbetalingen. In onze zes kernlanden samen hebben we eind september 2020 in totaal voor 13,7 miljard euro uitstel van kredietbetalingen verleend (volgens de EBA-definitie) en hebben we ook 0,6 miljard euro aan leningen toegekend in het kader van corona-gerelateerde overheidsgarantieregelingen. Tegelijkertijd bleven we onze klanten in al onze kernmarkten een hoog niveau van dienstverlening bieden, dankzij de expertise en de inzet van onze medewerkers, in combinatie met de inspanningen en investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan op het vlak van digitale transformatie. Aangezien de pandemie de trend naar digitalisering heeft versneld, profiteren we duidelijk van die inspanningen op het gebied van digitale transformatie. We blijven verder werken aan oplossingen om het leven van onze klanten proactief te vergemakkelijken, onder meer door uitgebreid gebruik te maken van artificiële intelligentie en data-analyse. Daarover en over andere onderwerpen zullen we vandaag uitvoeriger communiceren tijdens een aparte sessie over onze strategie. Het persbericht daarover wordt gepubliceerd om 1 p.m. CET.

Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het derde kwartaal een nettowinst van 697 miljoen euro gerealiseerd, wat zich vertaalt in een rendement op eigen vermogen van 15% in het derde kwartaal van 2020 (bij een gelijkmatige spreiding van de bankenheffing over het jaar). Het resultaat in het derde kwartaal is heel wat hoger dan de 210 miljoen euro van het vorige kwartaal, waarin we voor 746 miljoen euro collectieve waardeverminderingen voor de coronacrisis boekten. Onze nettorente-inkomsten stegen ten opzichte van het vorige kwartaal en ook ons trading- en reëlewaarderesultaat deed het goed, hoewel lager dan het uitzonderlijk hoge niveau van het vorige kwartaal. In het huidige klimaat van lower-for-longer rentevoeten profiteert dit kwartaalresultaat ook duidelijk van de diversificatie dankzij het geïntegreerde bankverzekeringsmodel van KBC . Dat komt tot uiting in een sterk resultaat voor schadeverzekeringen (goede premiegroei en een uitstekende gecombineerde ratio van 83% year-to-date) en hogere nettoprovisie-inkomsten. De kosten bleven duidelijk onder controle. Als we het resultaat van dit kwartaal bij dat van het eerste halfjaar voegen, komt onze nettowinst over de eerste negen maanden van 2020 op 902 miljoen euro.

Onze solvabiliteitspositie bleef heel sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,6%, ruim boven de huidige minimumkapitaalvereiste van 7,95%. Ook onze liquiditeitspositie bleef stevig, met een LCR van 142% en een NSFR van 146% eind september 2020. Bijgevolg stellen onze huidige kapitaal- en liquiditeitsbuffers ons in staat om de uitdagingen van vandaag met vertrouwen tegemoet te treden.

Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven schenken uitdrukkelijk bedanken. Ik wil ook mijn oprechte dank betuigen aan alle collega's, die een enorme inspanning hebben geleverd om onze klanten te bedienen en de goede werking van onze groep te ondersteunen  in deze uitdagende tijden.

Johan Thijs
Chief Executive Officer 

Lees het volledige  persbericht in de bijlage

Bijlages